Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bemanningskonsulent

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Vi har ledig vikariat med mulighet for forlengelse som bemanningskonsulent på Nyfødtintensiv, Rikshospitalet.  Bemanningskonsulent samarbeider med ledergruppen og har ansvar for bemanning ut ifra behovet ved seksjonen til enhver tid. Bemanningskonsulent har en støttende funksjon for lederne slik at ressurser styres best mulig ut i fra aktivitet i intensivenheten, økonomiske rammer og lov og avtaleverk.

Seksjonen er en akutt seksjon for kritisk syke nyfødte og yter høyspesialisert intensivsykepleie. Seksjonen har per i dag sykepleiere ansatt i 130 årsverk. Ved seksjonen er det behov for å styre bemanning på kort varsel og nødvendig med planlegging over tid. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig kontakt og oppfølging av egne ansatte relatert til arbeidsplan og udekte vakter
 • Samarbeider tett med personalformidlingen i OUS, ekstravakter og innleie fra vikarbyrå 
 • Bidra til at ressurs- og arbeidsplansystemet Gat brukes optimalt som styringsverktøy
 • Sentral i samarbeid rundt daglig drift
 • Rapportering av aktuell styringsinformasjon   
 • Andre administrative arbeidsoppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til sykehusdrift og GAT er en fordel, men ikke et krav.
 • Beherske ulike datasystemer
 • Forståelse for arbeidsgiverrollen og lederrollen
 • Erfaring med personaloppfølging og/eller klinisk arbeid er aktuelt
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Ønskelig med høyskoleutdanning

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og fleksibel. Evner å gjøre raske vurderinger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Arbeider selvstendig, målrettet og systematisk
 • Engasjert og motiverende
 • Fleksibel
 • God lagspiller
 • Gode samarbeidsevner og jobbe godt i team
 • Du liker å jobbe med mennesker, både på telefon og ved personlig oppmøte   

Vi tilbyr:

 • Gode kollegaer
 • Opplæring
 • Muligheter for utvikling
 • Dagtidsarbeid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.