Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bemannings-/driftskoordinator

Offentlig forvaltning

Vår bemannings-/driftskoordinator planlegger et års utenlandsopphold, og vi søker nå etter en vikar med engasjement for og  erfaring fra bemanning og turnusplanlegging.

AMK Oslo mottar anrop til medisinsk nødnummer 113 fra et geografisk område som dekker de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold, Kongsvinger-regionen og Hurum og Røyken i tidligere Buskerud. De som bor i dette området utgjør 30 % av Norges befolkning.113 kontaktes når man trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlige hendelser/ sykdom eller andre livstruende situasjoner.

Avdelingen er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og mottar årlig over 230 000 medisinske nødtelefoner. Vi koordinerer ambulanser og legebiler i tillegg til andre spesialressurser. Vi har også ansvar for koordinering av luftambulansen i Helse Sør-Øst.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging av bemanning etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer
 • Utarbeidelse av turnus- og arbeidsplaner
 • Personellstyring og oppdekking av vakter knyttet til AMK-avdelingens døgnkontinuerlige drift
 • Andre administrative oppgaver kan tilkomme avhengig av avdelingens behov.

Kvalifikasjoner:

 • Inngående og oppdatert kompetanse i lovverk og avtaler knyttet til utarbeidelse av turnus og arbeidsplaner
 • Inngående kjennskap til turnusverktøyet GAT eller andre relevante bemanningsverktøy
 • Kjennskap til administrative styringsverktøy
 • Erfaring med planlegging og forvaltning av turnuser
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • God planleggingsevne, samtidig ha evne til rask omstilling ved behov
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team med andre
 • Punktlig og initiativrik
 • Serviceinnstilt og lojal til beslutninger
 • Ønske om å bidra til egen og andres faglige utvikling innenfor bemanning og turnusplanlegging
 • Inneha et verdigrunnlag og holdninger forenelig med OUS verdier – kvalitet, trygghet og respekt

Vi tilbyr:

 • Kurs og utvikling innenfor bemanning og turnusplanlegging
 • En aktiv hverdag med utfordrende oppgaver og gode kollegaer
 • Vikariat med mulighet for forlengelse
 • Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt søknad og CV med relevante referanser