Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Behandler i LAR - team

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, til sammen 73 plasser, to poliklinikker organisert i ulike team, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet.

Poliklinikken i Kristiansand sørger for tjenester til befolkningen i vestre Agder. Den består av ca. 36 årsverk, fordelt på bl.a. overleger (psykiater/rusmedisin), LIS-leger, psykologspesialister og psykologer i tillegg til ansatte med høyskoleutdanning.

Poliklinikken er for tiden organisert i tre team: Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT), Allmenteam og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ved poliklinikken i Kristiansand har vi ledig:

 • 100 % fast stilling som behandler i LAR-team med tiltredelse snarest, eller etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med et tverrfaglig team om enkelte beslutninger i pasientens behandlingsforløp
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng i rus og/ eller psykiatri, evt. annen  relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra fagfeltet
 • Førerkort personbil

Personlige egenskaper:

 • Må kunne arbeide selvstendig og være strukturert
 • Tilpasningsdyktig med gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og trives i en aktiv og travel hverdag
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli tillagt vekt
 • Norsk språk tilsvarende nivå B2 er en forutsetning

Vi tilbyr:

 • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • P.t. fleksibel dagarbeidstid
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Veiledning