Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bedriftsfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Bedriftshelsetjenesten (BHT) søker etter en engasjert bedriftsfysioterapeut i vikarstilling i 100% med oppstart 01.08.2022 og varighet til 31.12.2022. Det vil være mulighet for forlengelse i noe lavere stillingsprosent frem til 01.04.2023.

Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

BHT har fra før to bedriftsfysioterapeuter, og utgjør sammen med HMS seksjonen Arbeidsmiljøavdelingen. BHT har et tverrfaglig miljø med bedriftsleger, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeuter, bedriftsjordmødre, arbeids - og organisasjonspsykologer, yrkeshygienikere og helsesekretær. Bedriftshelsetjenesten er sertifisert og drives i samsvar med Arbeidsmiljøloven.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet består i:

 • Arbeidsplasskartlegginger
 • Ergonomiske tilrettelegginger
 • Risikovurderinger
 • Opplæring i arbeidsteknikk
 • Opplæring i forflytningsteknikk
 • Undervisning i ergonomi
 • Bistand ved sykefraværsoppfølging/IA

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en fysioterapeut med utdanning/erfaring innen ergonomi, men også andre fysioterapeuter med interesse for fagfeltet kan søke
 • Det er ønskelig med erfaring eller utdannelse innen forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Erfaring med og interesse for undervisning og opplæring er viktig
 • Erfaring med å skrive rapporter er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring og interesse innen helse og fysisk aktivitet
 • Ønskelig med kjennskap til sykehushverdag
 • Ønskelig med forflytningskunnskap
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig arbeid er nødvendig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er læringsvillig og lærer fort
 • Tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • Er ansvarlig, systematisk og metodisk
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Har god språklig formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Er en lagspiller 
 • Er interessert i forbyggende og helsefremmende arbeid
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og variert arbeid på en av landets største arbeidsplasser
 • Stort og tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe og ulykkesforsikring