• Bransje
  Skole - Barne- og ungdomsskole
 • Bedriftstype
  Stiftelse
 • Organisasjonsnummer
  971521767
 • Antall ansatte
  49
 • Opprettet år
  1983
 • Nettside
  Rudolf Steinerskolen Nesodden
 • Adresser
  Besøksadresse
  Tangenveien 300 Skoklefall
  1450  NESODDTANGEN

Rudolf Steinerskolen Nesodden oppføring hos:

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Steinerskolen – et pedagogisk alternativ

Steinerskolen har en egen lærerplan som er godkjent som et selvstendig, pedagogisk alternativ av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at selv om elevene selvfølgelig lærer å lese, skrive og regne, arbeider skolen ut fra en egen pedagogikk i forhold til når og hvordan læringen skjer.

Steinerskolens læreplan legger stor vekt på:– Hensynet til at hver alder har noe typisk ved seg og at undervisningen skal tilpasses barnets utviklingsstadium.- Å forstå det enkelte barns individualitet og bringe det til fri og harmonisk utfordelse i det sosiale liv.- Å ta hensyn til at ethvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt.

I praksis innebærer pedagogikken blant annet at det legges stor vekt på elevenes mulighet til å fordype seg i og bearbeide undervisningsstoffet. Dette skjer kunstnerisk ved at de tegner, maler, modellerer, synger, og øver skuespill – alle aktiviteter gjennom skoleløpet. Barna lærer med hele kroppen, og derfor er bevegelse viktig i skoledagen, særlig i de yngste klassene.

Ønsket om fordypning ligger også bak utformingen av timeplanen. Alle klassene starter dagen med to timer «hovedfag». Hovedfag undervises i perioder på to til fem uker før det byttes til et nytt fag. I tillegg til norsk, matematikk, historie, kan en hovedfagsperiode være i kjemi, zoologi, fysikk, samfunnsfag, drama, geografi og en rekke andre fag, alt ettersom hvilket klassetrinn det er snakk om.

Videre på timeplanen kommer norsk, språkfag, matematikk og kunstfag, fag som øves ukentlig. I tillegg kommer bevegelsesfag som kroppsøving og eurytmi. Dagen avsluttes gjerne med et håndverksfag som for eksempel håndarbeid, metallsløyd, tresløyd eller modellering. Disse fagene er viktige i læreplanen både som kulturbærere, realkompetanse og til utvikling av finmotorikken.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.