Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.08.2020
 • Sted:
  RENA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RENA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2999905
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Bataljonsprest Telemark bataljon (TMBN)

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

TMBN er en mekanisert bataljonsstridsgruppe med 450 soldater inne til daglig tjeneste. Bataljonsstridsgruppen er en kompleks, sammensatt enhet. Alle Hærens troppearter er representert. Det er to forskjellige typer kamptropper og ti forskjellige spesialtropper. Flere av disse inneholder flere forskjellige typer lag. Personellet i TMBN er profesjonelle fulltidssoldater. De skal ha det beste utstyret i Hæren, og gjennomgå omfattende stridsrealistisk trening, hjemme og ute. Befalet og grenaderene i TMBN vil derfor utgjøre den mest profesjonelle, synlige stridsgruppe i Hæren - vervet til fulltidstjeneste, med høy beredskap og reaksjonsevne

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgave:
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjening, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag. Delta i ulike råd, utvalg og
prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.

Ansvarsområde:
Nærmeste foresatte for bataljonspresten er Brigadepresten. Bataljonsprest TMBN er stedfortredende linjeleder for Brigadepresten. Feltpresten utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.

Kvalifikasjoner

Må krav

· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Intervju må påregnes

Ønskelige krav
· Erfaring som feltprest
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest
· Pastoralklinisk utdanning

Personlige egenskaper
· Personlige egenskaper vil bli vektlagt
· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som kaptein/kapteinløytnant
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 615.900 – kr 655.400 brutto pr år, med forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse