• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5231, PARADIS
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4883199
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Basepedagog - barnehagelærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har visjonen "En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn" og målet vårt er "Livsmestring for det 21. århundre - medvirkende barn i lek og læring". Visjon og mål er formalisert i planen "Sammen for kvalitet - lek og læring".

Storetveit barnehage er en mellomstor barnehage med plass til 75 barn og har 20 ansatte. Vi har en unik beliggenhet med et flott uteområde og direkte utgang til Storetveitmarken, som byr på varierte opplevelser og utfordringer året rundt. Profilen vår er "Varme relasjoner" og visjonen vår er "Vi ser deg med hjertet". Vi jobber for et støttende og utviklende miljø der de ansatte tar ansvar for kvaliteten i relasjonen til barna. Temaene i ICDP er førende for måten vi møter hverandre på og måten vi jobber sammen på. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal oppleve seg selv og andre inkludert i lek og felleskap. Gode naturopplevelser, fysisk aktivitet, bevegelsesglede og matglede er viktige deler av barnehagehverdagen hos oss.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe etter de kommunale kjerneverdiene: varme, ser barnet og inkluderende
 • Bidra til et positivt, utviklende og mestringsorienter klima i barnehagen
 • Alltid ha barnets beste i fokus. Bidra til at barn og foreldre opplever at barnehagen er en positiv plass å være, og at samarbeidet bidrar til et godt psykososialt barnehagemiljø
 • Skape et inkluderende og inspirerende leke- og læringsmiljø for enkeltbarn og barnegruppene våre, inne og ute
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere, vurdere og utvikle arbeidet i tråd med gjeldene lovverk, planer og satsningsområder for de kommunale barnehagene i Bergen og barnehagen sine interne planer og satsningsområder, selvstendig og sammen med kollegaer
 • Jobbe prosjektorientert med utgangspunkt i barnas motivasjon, interesse og kompetanse
 • Jobbe i ulike team og grupper, og med barn i ulik alder. Samarbeide på tvers og ta ansvar for at barnehagen som helhet yter gode betingelser for alle som tilbringer hverdagen sin der
 • Inneha høy grad av etisk bevissthet og utøve godt faglig skjønn i samarbeid med kollegaer
 • Daglig tilrettelegge for bruk av naturen og uteaktiviteter sammen med barna
 • Være en god støttespiller for pedagogisk leder og kunne ta ansvar sammen med og når denne ikke er tilstede

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Norskferdigheter i tråd med Barnehageloven § 28
 • Gyldig politiattest
 • Gode digitale kunnskaper
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til ICDP er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en "lekeklok" barnehagelærer som trives med og som tør å flyte av sted sammen med barna i leken
 • Du må være raus, løsningsfokusert, trygg og kunne jobbe selvstendig og samtidig trives i tett samarbeid med barn og voksne
 • Evne å nærme deg barneperspektivet og være tett på i lek og samspill med barna, inne og ute
 • Du må kunne trives i et hektisk miljø, se positivt på menneskene rundt deg og du må bidra til et godt arbeidsmiljø med smil, humor, arbeidsglede og fleksibilitet
 • Evne til å tenke nytt, se og ta i bruk de muligheter som finnes
 • Kunne trives med og se verdien av å drive med daglige uteaktiviteter sammen med barna, både i og utenfor barnehagen
 • Lojal og pålitelig
 • Være rustet til å stå i en fysisk og psykisk utfordrende jobb og bidra til stabilitet i personalgruppen
 • Vi har mange mannlige medarbeidere, og ønsker oss flere.

 

Barna våre ønsker seg deg som

 • liker å leke                                             
 • deler gleden og evner å fryde deg sammen med dem
 • samarbeider med dem og lar dem medvirke
 • passer på at alle opplever seg inkludert og har det trygt og godt
 • elsker å hoppe i dammer og å være ute
 • er god på å se dem, trøste, støtte, utfordre og å gi kjærlighet
 • ser hva de trenger og følger dette opp
 • gir hver og en opplevelsen av å være unik og viktig

Vi tilbyr:

 • Engasjerte barn og foreldre
 • Engasjerte, rause, fleksible og dyktige kollegaer av begge kjønn og i ulik alder
 • Høyt faglig nivå og et utviklingsorienter miljø
 • Basedrift og tett samarbeid på tvers av baser, team og grupper
 • Daglige uteaktiviteter, naturopplevelse og bevegelsesglede
 • En spennende og travel hverdag fylt med glede og humor
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5231, PARADIS
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4883199
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune