• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622289
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Baseleder 80% vikariat Aktivitetsskolen

Offentlig forvaltning

Prinsdal skole er en 3 parallellers barneskole som ligger idyllisk til I Søndre Nordstrand.

Skolen har 470 elever og 75 ansatte. Aktivitetsskolen tilbyr gratis deltagelse etter skoletid for 1. -4.  klassingene. Til sammen kommer AKS til å ha opp mot 250 elever og 22 ansatte

Vi har et godt inkluderende arbeidsmiljø, og et mestringsklima der medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Det tilbys læringsstøttende aktiviteter i henhold til rammeplanenes målområder.


Baseleder på Aktivitetsskolen har ansvar for den daglige driften av virksomheten og skal påse at tilbudet ytes i samsvar med lover, forskrifter og rammeplanen for Aktivitetsskolen. Baseleder skal i samarbeid med Aktivitetsskoleleder påse at virksomheten er godt og rasjonelt drevet og at Aktivitetsskolen utvikler seg i forhold til behov og krav som oppstår, innenfor de rammebetingelser som er gitt for virksomheten.

All arbeidstid før elevene slutter på skolen er tillagt generell planleggings- og samarbeidstid, resterende del av stillingen skal være direkte i arbeid med barna/ansatte 

Arbeidsoppgaver:

Ha ansvaret for barn og voksne på en base med ca. 60 barn
Bidra til at AKS støtter opp under skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter og fag, og integrerer skolens mål inn i AKS sine målområder
Være med på å utarbeide og følge opp rutiner
Lede og veilede personalet på egen base
Følge opp og veilede elever i samhandling, lek og læringsstøttende aktiviteter ute og inne
Planlegge og lede basemøter, delta på foreldremøter og plankvelder
Lede planlegging av kurs og aktivitetstilbud og følge opp gjennomføringen av tilbudet
Ha daglig og tett kontakt med foresatte, godt samarbeid og kommunikasjon
være tilstede og i aktiv deltagelse med barna når Aks er åpen
Lage vaktlister i skolens ferier, månedsplaner og ukeplaner hele året
Være med på å utarbeide tilbud til elever i skolens ferier
Matinnkjøp

Kvalifikasjoner:

Du skal ha relevant erfaring fra lignende arbeid
Utdanning som Barne- og ungdomsarbeider 

Pedagogisk bakgrunn fra barnehage, skole eller AKS er en fordel
Du er en tydelig og klar leder for elevene og ansatte på AKS
Du er initiativrik, kreativ, fleksibel med god arbeidskapasitet
Du har interesser og kunnskap om aktivitetsskolens satsningsområder innenfor natur, teknikk og bærekraftig utvikling, fysisk aktivitet og lek, kunst, kultur og kreativitet og mat og helse
Du er en voksen som inspirerer elevene til å medvirke i utformingen av tilbud som gis på AKS
Du kan planlegge og gjennomføre læringsstøttende aktiviteter
Du må ha et ønske om å bidra positivt i arbeidet med elevene og for de voksnes arbeidsmiljø
Jobben som baseleder krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
I tillegg trengs det gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

Du trives med barn og evner å se det enkelte barns behov.
Du er serviceorientert og en brobygger i samarbeidet med de foresatte
Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan arbeide selvstendig og i team
Du er stabil fleksibel og ansvarsfull.
Må tåle dager med høyt arbeidstempo/ utfordringer
Du er positivt og har godt humør
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr:

En spennende, krevende og viktig samfunnsjobb.
Engasjerte og kompetente ansatte.
Flotte og lærevillige elever.
En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges.
Et godt inkluderende arbeidsmiljø preget av utvikling og faglighet.   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622289
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune