• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0484, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967589
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Baseleder

Offentlig forvaltning

Fernanda Nissen skole er en barneskole som åpnet høsten 2016. Skolen ligger rett ved Akerselva i Nydalen, Sagene bydel. Skolen har flotte, lyse og moderne undervisningsrom, med transparente løsninger og gode spesialrom. Skolen er bygd for fire paralleller på hvert trinn, og inneværende skoleår har vi i overkant av 500 elever.

Samarbeid og aktiv læring er nøkkelord for elever og ansatte på Fernanda Nissen skole og Aktivitetsskole. Vi jobber temabasert og bruker læringsbrett, bøker, blyant og papir, konkretiseringsmateriell, fysisk aktivitet og lek.

Vi legger til rette for at elevene er aktivt deltakende i egen og andres læring. Vår ambisjon er å gjøre skoledagen mer relevant for elevene, samt styrke og bygge gode klassemiljø. Aktivitetene på AKS følger temaene fra skolen gjennom året og kjennetegnes ved kreativitet, samarbeid og trivsel.

Skolens visjon er "Vi lærer sammen" og vi bygger laget rundt eleven gjennom alt vi gjør, både faglig og sosialt. Det er et tett samarbeid mellom skole, AKS og foresatte.

Vi har nå behov for en erfaren, dyktig og engasjert baseleder. Vi er spesielt interessert i deg som erfaring med ulike elevgrupper, skole-hjemsamarbeid, planlegging av aktiviteter, veiledning av ansatte og arbeid med det profesjonelle læringsfellesskapet. Vi trenger deg som har et positivt elevsyn og som kan og vil bidra på en AKS og skole i vekst, og har lyst på et nytt miljø med nye elever og engasjerte kolleger.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for 1. og 2. trinn
 • Personalansvar for inntil to trinn/baser vurderes å legges til stillingen
 • Lede og veilede medarbeidere/assistenter på basen
 • Oppfølging og veiledning av lærlinger
 • Samarbeide med leder, kontaktlærere på trinn, avdelingens øvrige ansatte og foresatte
 • Sørge for et godt, trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
 • Delta i det direkte arbeidet med barna og deres aktiviteter, samt utføre sin del av det praktiske arbeidet
 • Sikre god brukermedvirkning og informasjonsflyt til foresatte
 • Planlegge, utarbeide og følge opp periodeplaner, ferieplaner og aktiviteter som støtter opp under skolens temabaserte undervisning og som er innenfor målområdene i rammeplanen
 • Utarbeide og følge opp rutiner på basen
 • Planlegge og lede basemøter og annen relevant kompetanseheving
 • Deltar i arbeidet med overgang barnehage og skole
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Delta på samarbeidsmøter med foresatte
 • Øvrige administrative oppgaver blir fordelt etter avtale med leder

Kvalifikasjoner:

 • Du har fagbrev i BUA, annen relevant høyere utdanning eller erfaring som baseleder
 • Du har ledererfaring og gjerne veiledningspedagogikk 
 • Du har erfaring med å lede større grupper
 • Erfaring fra arbeid i barnehage/skole/Aktivitetsskolen tillegges stor vekt
 • Du har gode digitale ferdigheter og bruk av Office 365
 • Du har interesse for å gjennomføre aktiviteter innen natur, miljø, dans, idrett, musikk, kunst, kultur, mat, helse, fysisk aktiv og lek.
 • Du har erfaring med barn med særskilte behov
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en forutsetning
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du er en god rollemodell for elever og medarbeidere 
 • Du er raus, omsorgsfull, strukturert og effektiv
 • Du motiveres av å utgjøre en forskjell i barnas hverdag og har høye ambisjoner for den enkeltes læring og utvikling
 • Du er kreativ, initiativrik og leken
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv
 • Du er strukturert og tydelig
 • Du har et godt overblikk og evner å ta gode faglige beslutninger i en hektisk hverdag
 • Du tar ansvar og håndterer konflikter med både barn og voksne godt
 • Du er en lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer barn og kollegaer
 • Du jobber hardt og ler lett

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å sette ditt preg på en flott aktivitetsskole
 • En jobb som gir mening, mestring og mulighet for å bruke egne talent og utvikle nye
 • En arbeidsplass der åpenhet, kultur for samarbeid og deling er en del av arbeidsmiljøet
 • Planleggingstid til å utvikle Aktivitetsskolens innhold
 • En aktivitetsskole som har ambisjoner om å bli best
 • Lønn ifølge Oslo Kommunes lønnsregulativ
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0484, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967589
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune