Ledig stilling

Bærum kommune

Barnevernvakten i Asker og Bærum - hvilende nattevakt - deltid

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsavdeling. Avdeling barnevernvakt, mottak og akutt har ansvaret for konsultasjons- og mottaksarbeid, saksbehandling av meldinger, forebyggende akuttarbeid og døgntilgjengelig barnevernvakt. 

Barnevernvakten i Asker og Bærum er en interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum kommuner, som drives av barneverntjenesten i Bærum. Barnevernvakten er døgntilgjengelig og har utenfor ordinær arbeidstid tilhold på politihuset i Sandvika. Gode kollektivforbindelser både retning Oslo og Asker/Drammen. Barnevernvakten har et godt etablert fagmiljø, med tett tilknytning til barneverntjenestene i begge kommuner. 

Stillingen har formell tilhørighet i avdeling barnevernvakt, mottak og akutt i barneverntjenesten i Bærum. Den utlyste stillingen skal kun jobbe natt. Stillingen er på 49,3 %.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å håndtere akutte henvendelser og situasjoner vedrørende barn og familier i krise om natten
 • Gjennomføre samtaler og konfliktløsende arbeid
 • Gi råd og veiledning til barn og familier
 • Tett samarbeid med politi, Bufetat og instanser på oppvekstfeltet
 • Besvare og følge opp barnevernets døgntilgjengelige konsultasjonstelefon og henvendelser via 116 111
 • Rapportering, skrive vedtak og øvrig dokumentasjonsarbeid iht. barnevernloven
 • Aktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskap

Kvalifikasjoner:

 • Relevant grunnutdanning fra universitet eller høgskole. Aktuelle fagretninger er hovedsakelig barnevernpedagog eller sosionom. Andre grunnutdanninger i kombinasjon med relevant videreutdanning eller mastergrad kan vurderes
 • Må ha oppdatert erfaring og kompetanse i barnevernfaglig arbeid og forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier vektlegges
 • Erfaring og ev. videreutdanning/mastergrad relevant for hendelsesstyrt, akuttforebyggende arbeid og/eller barnevernvakt vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått min. norskprøve B2, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • God rolleforståelse, samarbeidsevner og fleksibel innstilling
 • God til å beholde roen og arbeide strukturert i uoversiktlige situasjoner
 • Gode evner til faglig og etisk refleksjon
 • Stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:
  • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
  • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
  • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som fokuserer på et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilsetting i stillingskode barnevernkonsulent eller fagkonsulent ut ifra utdanning og erfaring

Annet

 • Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må fremlegges før tiltredelse
 • Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Bærum kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Originale vitnemål og attester vil etterspørres ved intervju