Ledig stilling

Holmestrand kommune

Barneverntjenesten søker psykolog

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ansvarsfull, utviklingsorientert og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

Holmestrand kommune søker psykolog i 100 % fast stilling for tiden tilknyttet Barneverntjenesten. Stillingen er ledig fra 01.02.2023.

Fakta om stillingen og virksomheten

I forbindelse med Oppvekstreformen styrkes Barneverntjenesten med én nyopprettet psykologstilling. Reformen har gitt økt ansvar til den kommunale Barneverntjenesten. Stillingen vil arbeide på både system og individnivå. Organisatorisk vil stillingen ligge direkte under barnevernleder. I Barneverntjenesten har vi ca. 29 årsverk, og vi tilhører programområdet Oppvekst. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam.

Arbeidsoppgaver
 • Aktiviteten er i hovedsak rettet mot barn, unge og deres familier, enten på individ- eller systemnivå og ofte i samhandling med andre tjenester til målgruppen.
 • Bistå ansatte i undersøkelser, tiltak eller fosterhjemsarbeid, samt ved rettsbehandlinger
 • Kortvarige intervensjoner
 • Veiledning
 • Fagutvikling, opplæring og undervisning
 • Drive og bistå i gruppeaktiviteter
 • Deltagelse i system- og planarbeid

 Flere oppgaver kan tilkomme stillingen.

Krav til kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Klinisk erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Ønskelig med erfaringer i fht omsorgsvurderinger
 • Erfaring fra arbeid med kunnskapsbaserte eller evidensbaserte metoder
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse b og mulighet til å disponere egen bil
Personlige egenskaper
 • Du er raus, trygg, robust og utadvendt
 • Er strukturert, engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Du er initiativtaker, har gjennomføringsevne og er resultatorientert
 • Du er lojal til beslutninger
 • Evne å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Har evnen til å inspirere andre

Det legges vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr
 • En utviklingsorientert Barneverntjeneste
 • Faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning, noe ettermiddag-/kveldsarbeid må påregnes
 • Psykologfellesskap med andre psykologer i Oppvekst
 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i god pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglement og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.