Ledig stilling

Holmestrand kommune

Barneverntjenesten - fast stilling som kontaktperson i omsorgsteamet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand barneverntjeneste søker etter ny medarbeider som kontaktperson i omsorgsteam. Kommunen har ca. 26 000 innbyggere og samlet ca. 28 årsverk i barneverntjenesten. Virksomhet Barneverntjenesten er en del av programområdet Oppvekst. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam. Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Har du erfaring med saksbehandling, veiledning, relasjonsbygging og brukerinvolvering innen fagfeltet? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

100 % fast stilling som kontaktperson i omsorgsteamet til Barneverntjenesten

Fakta om stillingen

I Barneverntjenesten har vi bl.a. fokus på god saksbehandling, tidlig intervensjon, samtaler med barn, tverrfaglig samhandling, brukermedvirkning og nettverksarbeid. Omsorgsteamet har de siste årene arbeidet med implementering av ulike metoder for å møte det utvidete ansvaret som følge av oppvekstreformen. Dette skal vise seg i form av hvordan vi møter fosterbarna, fosterhjemmene og biologiske foreldre.

Kontaktpersonen vil være en del av et team bestående av fire kontaktpersoner og teamleder. Stillingen er ledig fra 01.12.2022.

Arbeidsoppgavene vil bl.a. være:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon
 • Følge opp barnas biologiske foreldre
 • Veilede fosterfamiliene
 • Holde kurs for fosterforeldre og aktuelle instanser som barnehager, skoler etc.
 • Tett samarbeid med andre instanser
 • Være barneverntjenestens partsrepresentant i ulike rettsinstanser
 • Godkjenning av fosterhjem og besøkshjem

Krav til kvalifikasjoner

 • Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid 
 • Fordel med erfaring fra førstelinjetjenesten
 • Erfaring med veiledning
 • Fordel med erfaring i brukerinvolvering
 • Gode samarbeidsevner
 • Må ha førerkort og mulighet for å disponere egen bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • I hht. Barnevernloven § 6-10 kreves politiattest for å arbeide med barn og unge. Godkjent politiattest må fremlegges før tilsetting

Personlige egenskaper:

 • Har trygg og god relasjonskompetanse
 • Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er strukturert, selvstendig og jobber godt i team
 • Er sensitiv og har innlevelse for mennesker i krise
 • Har godt humør og stå-på vilje
 • Evne til å skape god framdrift samt beslutningsdyktighet
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig

Vi tilbyr

 • Deltakelse i læringsnettverk med fokus på utvikling av veiledningsprogram til fosterforeldre
 • Faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning, noe ettermiddag-/kveldsarbeid må påregnes
 • Veiledning
 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og pliker som følger av overnenskomster, reglement og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett aler, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht.  Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.