Ledig stilling

Haugesund kommune

Barnevernspedagog med faglig ansvar

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig har ansvar for at avdelingen gir faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i tråd med gjeldende vedtak.
 • Har oversikt på at tjenestene er koordinerte og samordnede
 • Sikrer at avdelingen har riktig kompetanse tilgjengelig i tråd med de tjenestene som ytes
 • Sikrer at vedtak tilknyttet tjenesteytingen evalueres, at tiltaksplaner er oppdaterte og behandles i tråd med lov og forskrift
 • Utarbeider og evaluerer tiltak og faglige planer
 • Gir opplæring, veileder og holder refleksjonsmøter
 • Sikrer at dokumentasjon og journalføring utføres i henhold til gjeldende lov og retningslinjer
 • Deltar i nettverks og utviklingsarbeid i virksomheten for øvrig
 • Kontinuerlig oppfølging av HMS, og prosedyrer
 • Internkontroll, følge opp avvik og foreslå forbedringstiltak
 • Fagansvarlig samarbeider med avdelingsleder og bidrar til at avdelingen har riktig kompetanse og er organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til de oppgavene som skal løses.
 • Tett samarbeid med pårørende
 • Stillingen er i direkte miljøarbeid rundt tiltak i barneinstitusjon

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i barnevernspedagogikk
 • Erfaring fra arbeid med barn 
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med veilederkompetanse.
 • Kompetanse til å etablere og oppretteholde konstruktive relasjoner
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Du har evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Evne til faglig og etisk refleksjon

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling, for tiden turnus med ordinære vakter og hver 3. helg
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på kvalitet og HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)