Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Barnevernspedagog

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver som for tiden er lagt til stillingen innebærer individuell kontakt med brukerer.
 • Primær/sekundærkontakt ansvar. Videre er sentrale arbeidsoppgaver legemiddelhåndtering, bo-veiledning, rehabilitering og sosial trening etter tiltaksplan og individuell plan
 • Bidra til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid og veiledning
 • Fokus på brukermedvirkning og tilrettelegge for brukers egen mestring
 • Samhandling med pårørende
 • Bidra til at virksomheten drives i samsvar med virksomheten sine mål og vedtatte budsjettrammer
 •  Det jobbes for tiden turnus med lange vakter - 12,5 timer med for tiden hver 3. helg
 • Stort fokus på å utvikle aktivitetstilbud

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i barnevern
 • Erfaring innen psykisk helsearbeid og/eller relasjons- og emosjonsvansker, autismespekteret
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Kompetanse til å etablere og oppretteholde konstruktive relasjoner
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Du har evne til å skape tillit og gode relasjoner.
 • Evne til faglig og etisk refleksjon

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling, for tiden turnus med 12,5 t vakter og hver 3.helg
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på kvalitet og HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)