Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vesterålen Barnevern

Barnevernskonsulenter og familieveileder

interkommunal barneverntjeneste

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst. Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste. Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, etter lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no

Vi søker
Barnevernskonsulenter og familieveileder

Vesterålen barnevern har følgende ledige stillinger:
2 faste 100 % stillinger som barnevernkonsulent/kontaktperson, oppmøte Andenes og Stokmarknes
2 svangerskapsvikariater som barnevernkonsulent/kontaktperson, oppmøte Stokmarknes
1 fast 100 % stilling som familieveileder, oppmøte Sortland

Barnevernkonsulent
Stillingens ansvarsområde: Gi gode og forsvarlige tjenester i henhold til lov, forskrifter og interne rutiner i samarbeid med barn og familier som mottar tiltak fra Vesterålen barnevern

Hovedoppgavene som barnevernkonsulent er å gjennomføre barnevernundersøkelser, iverksette tiltak og evaluere og følge opp tiltak for barn, både i hjemmet, i fosterhjem eller på institusjon. Den daglige jobben skjer i tett samarbeid med barnet og familien det gjelder, og ofte i nært samarbeid med andre instanser. Det forventes deltagelse i forebyggende arbeid i samarbeid med andre tjenester for barn og familier, og deltakelse i utvikling av et samarbeidende, kompetent og åpent Vesterålen barnevern.

Kvalifikasjonskrav for stillingene:

 • Minimum bachelor i barnevern eller sosialt arbeid
 • Annen utdanning minimum på bachelornivå kan vurderes
 • Relevant videreutdanning er ønskelig for barnevernkonsulentene
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Familieveileder
Stillingens ansvarsområde: Tiltaksarbeid ihht Lov om barneverntjenester.

 • Dette innebærer blant annet å samarbeide med barnets og dets familie/fosterfamilie ved gjennomføring av endringstiltak og/eller kompenserende tiltak som er til barnets beste
 • Systematisk kartlegging, observasjon og endringsarbeid i samarbeid med barn og familie/foresatte etter henvisning fra kontaktperson/barnevernkonsulent

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • Det er svært ønskelig med kompetanse og erfaring i systematisk veiledningsmetodikk og/eller evidensbaserte veiledningsmetoder
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Det må regnes med en del reising og ettermiddagsjobb. Oppgavene som er opplistet, er ikke fullstendige. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingene, med fokus på evnen til relasjonsbygging, selvledelse og målretta arbeid. Sertifikat er en forutsetning for ansettelse. Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke stilling hos oss, jfr. kommunens "Handlingsplan for likestilling og mangfold".

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø i en godt fungerende organisasjon med fokus på fag og fagutvikling
 • Meget fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte barnevernleder Kari Mortensen på telefon 97 99 38 08 eller avdelingsleder Sissel Pedersen, tlf. 90 60 63 98.

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Vi ber deg fylle ut søknadsteksten, og laste opp attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no 

Velkommen som søker!