• Bransje
  interkommunal barneverntjeneste
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  847737492
 • Nettside
  Vesterålen Barnevern
 • Adresser
  Strandgata 30
  8400  SORTLAND

Vesterålen Barnevern

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst. 

Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste. 
Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, etter lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn. 


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.