• Bedrift
  Vesterålen Barnevern
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingsfunksjon
  Konsulent
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  interkommunal barneverntjeneste
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Ønsket Språk
  Norsk
 • Adresse
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Andre arbeidssteder
  Bø i Vesterålen
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4768289
 • Se her for andre jobber fra Vesterålen Barnevern

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vesterålen Barnevern

Barnevernskonsulent / kontaktperson

interkommunal barneverntjeneste

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Tjenestens 37 årsverk skal gi gode faglige barneverntjenester til regionens ca. 32.000 innbyggere. Ansatte i barneverntjenesten har kontor og oppmøte i fem av de seks eierkommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert hos kommunalsjef oppvekst. Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en moderne og differensiert tjeneste. Vårt hovedmål er å sikre barn, ungdom og deres familier hjelp til rett tid, etter lov om barneverntjenester. Barnets beste er styrende og barnets stemme er tydelig i vårt arbeid. Vi jobber daglig med å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med barnet, familien og nære nettverk, og andre tjenester med ansvar og kompetanse i forhold til barn. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no

Vesterålen barnevern søker
Barnevernskonsulent/ kontaktperson


Vesterålen barnevern er Nord-Norges tredje største barneverntjeneste med ca. 37 årsverk.  Vi er en robust tjeneste med svært lav turnover. Tjenesten er organisert i ulike team, med egen advokat og eget ressursteam med familieveiledere som jobber etter evidensbasert metodikk.  Vesterålen barnevern har gjennom flere år levert gode resultater med tanke på lovkravene knyttet til arbeidet. Vesterålen barnevern har fokus på å finne gode løsninger for barn i deres familie og nettverk, blant annet gjennom utstrakt bruk av nettverksbasert undersøkelsesmetodikk og Familieråd.  De ansatte jobber godt og målretta for å oppfylle tjenestens hovedmål.

Vesterålen barnevern har ledig 100 % fast stilling som barnevernkonsulent/kontaktperson.
Det er ønskelig at kontaktpersonen har oppmøtested i Bø.

Stillingens ansvarsområde:
Gi gode og forsvarlige tjenester i henhold til lov, forskrifter og interne rutiner i samarbeid med barn og familier som mottar tiltak fra Vesterålen barnevern Hovedoppgavene som barnevernkonsulent er å gjennomføre barnevernundersøkelser, iverksette tiltak og evaluere og følge opp tiltak for barn, både i hjemmet, i fosterhjem eller på institusjon. Den daglige jobben skjer i tett samarbeid med barnet og familien det gjelder, og ofte i nært samarbeid med andre instanser. Det forventes deltagelse i forebyggende arbeid i samarbeid med andre tjenester for barn og familier, og deltakelse i utvikling av et samarbeidende, kompetent og åpent Vesterålen barnevern.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Det må regnes med en del reising og ettermiddagsjobb. Oppgavene som er opplistet, er ikke fullstendige. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingen. Sertifikat er en forutsetning for ansettelse.

Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke stilling hos oss, jfr. kommunens "Handlingsplan for likestilling og mangfold". 

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø i en godt fungerende organisasjon med fokus på fag og fagutvikling
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte barnevernleder Kari Mortensen på telefon 979 93 808 eller avdelingsleder Sissel Pedersen, tlf. 90 60 63 98.   Se vår hjemmeside for kontaktinfo: www.vestvb.no    

Tilsettingsvilkår:
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.   

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.   

Velkommen som søker!  

 

 • Bedrift
  Vesterålen Barnevern
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingsfunksjon
  Konsulent
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  interkommunal barneverntjeneste
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Ønsket Språk
  Norsk
 • Adresse
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Andre arbeidssteder
  Bø i Vesterålen
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4768289
 • Se her for andre jobber fra Vesterålen Barnevern