Ledig stilling

Røros kommune

Barnevernskonsulent

Kort om stillingen

Vi har ledig en stilling som barnevernskonsulent ved virksomhet barnevern. Stillingen består av en fast stillingsandel på 40 %, og et 12 måneders vikariat på 60 %.

Om oss

Barneverntjenesten er en egen virksomhet i Røros kommune. Vi er en interkommunal barneverntjeneste for Holtålen, Røros og Os kommuner, og har til sammen 10 årsverk. I fagstillingene har vi ansatt barnevernspedagoger, sosionomer og en jurist. Flere av de ansatte har videreutdanning og etterutdanning. Vi har også en ansatt med kontorfaglig bakgrunn. Vi jobber etter generalistmodellen, men har fordelt arbeidsoppgaver etter erfaring og kompetanse. 

Kvalifikasjoner
 • utdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant bachelorgrad/mastergrad kan bli vurdert.
 • ønskelig med relevant videreutdanning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • ønskelig med erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • gode dataferdigheter, og en fordel om du har erfaring med fagprogrammet Familia
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • gi barnevernsfaglige råd og veiledning til brukere av tjenesten
 • kartlegging av barns omsorgsbehov
 • igangsetting og oppfølging av tiltak
 • dokumentere arbeidet fortløpende
 • delta i og/eller lede møtevirksomhet både internt og eksternt
 • legge til rette for barns medvirkning
 • ivareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdes
 • det må påregnes arbeid utover ordinær arbeidstid
Personlige egenskaper
 • være god til å organisere og strukturere deg, samt tåle det akutte
 • Håndtere arbeidspress og store arbeidsmengder
 • trives med å jobbe alene og i team
 • ha svært gode kommunikasjonsevner som skaper trygghet og tillit, og en helhetlig forståelse av arbeidet med barna og deres familier
 • være opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter tariff og et rekrutteringstillegg på kr 35 000 
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. barnevernloven § 6-10.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.