• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4153907
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Barnevernskonsulent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen er det ledig to faste 100 prosent stillinger som barnevernskonsulent. 

Vi søker etter barnevernskonsulenter som vil være en del av vår spennende og varierte arbeidshverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø, og ønsker oss flere medarbeidere som kan bidra med godt humør og engasjement for arbeidet. Du vil få gode kolleger og et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus. 

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov, samt støtte til barn, unge og foreldre i vanskelige situasjoner. Oppgavene i enheten er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse, og vektlegger tverrfaglig arbeid høyt.

Barnevernsadministrasjonen på BFT Midtbyen er pr. i dag organisert i tre team: Mottaksteam, Sped- og småbarnsteam og Barne- og ungdomsteam.

Arbeidsoppgaver:

 • Avklaring og saksbehandling knyttet til bekymringsmeldinger og undersøkelser i henhold til Lov om barneverntjenester
 • Forvaltningsarbeid og forsvarlig dokumentasjon etter gjeldende lovverk og retningslinjer
 • Saksbehandling knyttet til utredning og kartlegging av barn og deres foreldres bistandsbehov
 • Samarbeid med barn, foreldre og øvrige samarbeidspartnere
 • Sørge for at rettighetene til barn og foreldre ivaretas.
 • Deltakelse i avklaring av og saksbehandling ved akuttsituasjoner
 • Saksbehandling og prosessarbeid i saker for nemnd/ rett
 • Iverksettelse av tiltak for barn og unge der det er aktuelt
 • Oppfølging, koordinering og evaluering av aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester
 • Deltakelse i utviklingsarbeid ved tjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Krav om tre-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom
 • Ønskelig med relevant videreutdanning og/eller relevant erfaringskompetanse innen f.eks. jus, barn og unges helse og utvikling eller rus/psykiatri
 • Erfaring med saksbehandling fra barneverntjeneste er nødvendig
 • Kompetanse om aktuelle lovverk med gjeldende forskrifter og retningslinjer
 • God kunnskap om hva som skal til for å gi barn en god oppvekst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne kreves
 • Gode norskkunnskaper, som oppfyller krav i forvaltningsarbeid
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette barnet i sentrum
 • Evne til å fremstå som trygg i vanskelige situasjoner
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetanse
 • Evne til å prioritere i mange oppgaver og forventninger, holde fremdrift i arbeidet, samt evne til å tåle høyt arbeidspress
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Interesse for faglig dokumentasjonsarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Utover dette vektlegges sammensetning av personalgruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Et dynamisk og utviklende arbeidsmiljø, med mulighet til å påvirke selv
 • Intern veiledning
 • Spennende utfordringer og faglig fokus
 • Mye godt humør og arbeidsglede
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4153907
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune