Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Namsos kommune

Barnevernleder barneverntjenesten Midtre Namdal 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring - som kan tilføre ny og annen kompetanse.

 

Vi søker avdelingsleder for barneverntjenesten i Midtre Namdal. Namsos kommune er vertskommune for barneverntjenester i Flatanger og Overhalla kommune. Som barnevernleder vil du være en del av ledergruppen i virksomheten Barne- og familietjenesten sammen med PPT og Helsestasjon. Barne- og familietjenesten er en samlokalisering av tjenester for barn, unge og familier og skal inn i nye moderne lokaler fra 1. desember i år. Barne- og familietjenesten er en virksomhet i kommunalsjefområdet Oppvekst og opplæring sammen med NAV, grunnskole og barnehage. 

Vi søker en engasjert barnevernleder med blikk for helheten i tjenester til barn og unge.

Du har både vilje og evne til å være en pådriver for systematisk utviklingsarbeid og er målbevisst. Du må være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig samt bidra til god samhandling. En viktig oppgave for deg som barnevernleder vil være å sikre kvalitet i saksbehandlingen samt ha personal og økonomiansvar. Du vil rapportere og samarbeide med virksomhetsleder Barne- og familietjenesten.

Namsos kommunes visjon Sammen skaper vi muligheter vil være førende for din samhandling og ditt lederskap hvor våre verdier er åpen – inkluderende – engasjert.

 

Arbeidsoppgaver

 •  Personal, fag og økonomiansvar
 •  Øverste faglige barnevernmyndighet
 •  Legge til rette for samhandling med andre tjenester samt med barn og deres familier
 •  Organisere, lede og motivere ansatte
 •  Ha ansvaret for HMS og å sikre et godt partssamarbeid
 •  Bidra til å utvikle helhetlige tjenester til barn og unge

 

Kvalifikasjoner

 • God forvaltning og økonomiforståelse, samt forståelse av samspillet mellom politisk og administrativ ledelse
 • Minimum bachelor utdanning i barnevernspedagog, sosionom eller annen sosialfaglig utdanning
 • Ønskelig med ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Gjerne relevant videreutdanning innen barnevern og veiledning
 • Gjerne erfaring fra offentlig sektor og barnevernsfeltet 

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Gode samhandlingsevner med et godt helhetsblikk
 • Er en inkluderende og tydelig leder
 • Er selvstendig, strukturert og utviklingsorientert
 • Er løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Er engasjert og initiativrik

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Politiattest må leveres før tilsetting

 

Vi tilbyr

 • -En spennende og utfordrende jobb med gode muligheter til å prege barnevernets utvikling og framtid
 • - Være en del av kommunens helhetlige tjenester til barn og unge med deres familier
 • - Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • - Lønn etter avtale

 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

 

Søknad sendes   Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.