• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  SAUPSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  SAUPSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4069678
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Barnevernleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det med snarlig tiltredelse ledig en fast 100 prosent stilling som barnevernleder.

Har du lyst til å videreutvikle og lede framtidas barneverntjeneste? Drives du av å bidra til gode liv for våre barn og unge? Er du trygg, varm, tydelig og opptatt av innovasjon, kvalitet og samarbeid, kan det være du er vår fremtidige leder for barnevernet i Barne- og familietjenesten (BFT) i Heimdal bydel.

BFT er Trondheim kommunes samlede tjenester for barn, unge og deres familier, og omfatter i tillegg til barnevern avdelinger for hhv PPT, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, habilitering og tverrfaglige familiestøttende tiltak i hver av de fire bydelene. BFT omfatter også to byomfattende enheter, Omsorgsenheten (for barnevern) og Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge (for helsehjelp, avlastningstiltak og habilitering).

Trondheim bystyre har vedtatt en styrking av barnevernet i byen. I tillegg har kommunen en strategi for barnevernet som vektlegger et sterkt familie- og nettverksfokus, ivaretakelse av ansatte og på et barnevern som er åpent og samarbeidende med barn, foreldre og andre aktører. Trondheim har også en overordnet oppvekststrategi for alle som jobber med barn og unge i kommunen, SteinSaksPapir. Denne strategien har som mål å redusere utenforskap gjennom å styrke fellesskapene mellom barn og
unge, løse komplekse oppgaver på tvers og innbyggerinvolvering. Disse to strategiene er derfor sentrale rammeverk for hele oppvekstområdet.

Barn, unge og foreldre i sårbare livssituasjoner er alle voksnes ansvar, og innsatsen krever samarbeid mellom ulike kommunens tjenester, andre offentlige aktører, frivilligheten, familie, nettverk og sivilsamfunnet.

Barnevernleder har ansvar for fag, personal og økonomi, herunder arbeidsgiveransvar for ansatte i barneverntjenesten. Du blir sentral i å bygge en kultur som skaper tillit til barn, foreldre, samarbeidspartnere og sivilsamfunnet for øvrig. Dette gjør du ved at barnevernets samfunnsoppdrag løses innenfor vedtatte faglige, økonomiske og etiske rammer. Vi ser etter en leder som baserer sitt lederskap på tillit til medarbeidernes kunnskap og legger til rette for at de kan blomstre og utvikle seg i møte med oppdraget. Som barnevernleder har du det daglige ansvaret for at barn, unge og deres familier får den hjelpen de har rett på og behov for i henhold til barnevernloven.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering
 • Opplæring
 • Veiledning
 • Sikre lovkrav
 • Klage- og avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Styringstall
 • Sikre kompetanse og kvalitet
 • Utvikle arbeidsmiljø, forebygge sykefravær og turnover
 • Samarbeid med ledere for andre tjenester
 • Legge til rette for nyskapende praksiser med utgangspunkt i fremtidens krav

Kvalifikasjoner:

 • Barnevern- eller sosialfaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller relevant erfaring
 • Solid kompetanse og erfaring fra barnevernsfeltet
 • God kjennskap til aktuelle lovverk, god juridisk kompetanse
 • Veilederkompetanse
 • Erfaring fra endrings- og prosessarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Varm og empatisk
 • Bygge relasjoner internt og eksternt
 • Nysgjerrig, undrende med humoristisk sans
 • Systematisk og målrettet
 • Fokus på myndiggjøring og medvirkning i personalgruppa
 • Åpen for andres meninger og erfaringer, fleksibel
 • Kan formulere eget faglig og verdimessig ståsted og kunne gjøre rede for hvordan dette vises i praksis
 • Bygge kultur som preges av mangfold, undring, motforestillinger og begeistring
 • Tør å utfordre eksisterende sannheter
 • Motivert til å prege utviklingen av Trondheim kommune i årene som kommer
 • Du kommuniserer åpnet med omgivelsene både i og utenfor egen organisasjon og er med på å skape forutsetninger for positiv samfunns- og byutvikling

Vi tilbyr:

 • Et sterkt tverrfaglig lederfellesskap på enheten
 • Deltakelse i byens barnevernledernettverk
 • Støttefunksjoner HR, økonomi og planer
 • Veiledning, individuelt og i gruppe
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte ansatte
 • Lederstøtte fra kommuneledelse
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2021
 • Sted:
  SAUPSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  SAUPSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4069678
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune