Ledig stilling

Gjøvik kommune

Barnevernkonsulent i 100 % fast stilling ved omsorg og ettervern

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig 100 % fast stilling som kontaktperson i avdeling omsorg og ettervern.

Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage og barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik, og disponerer møteromslokaler i Nordre og Søndre Land kommuner. Tjenesten består i dag av ca 60 medarbeidere.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og forsvarlige tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med de pågående barnevernreformene, og vi jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre tjenester.

Tjenesten er inndelt i fagspesifikke avdelinger, hhv. mottak og vakt, undersøkelse, tiltak og plassering og ettervern, i tillegg har tjenesten gode stab,- og støtte funksjoner. Vi drifter også Gjøvik interkommunale barnevernvakt for kommunene Gjøvik, Nordre og Søndre Land, Østre og Vestre Toten, Gran og Lunner samt tilsynsførerordningen for GLT regionen.

Vi er i kontinuerlig i prosess mot et bedre barnevern og søker nå etter en medarbeider som vil være med oss i dette arbeidet. Vi ønsker deg som er fremoverlent og engasjert i jobben med ønske om å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge.

Arbeidsoppgaver:
 • Saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester herunder oppfølging av barn, unge og deres familier.

 • Oppfølging av fosterhjem, ungdom i institusjon og ettervern.

 • Oppfølging av biologiske foreldre, tilsyn under samvær, oppfølging av samvær.

 • Inngå og være aktiv deltaker i internt samarbeid.

 • Delta i tjenestens utviklingsarbeid for å etablere en åpen og tilgjengelig barnevernstjeneste og bidra til kompetanseheving.

 • Partsrepresentant i fylkesnemnd og øvrige rettsinstanser ved behov.

 • Bidra til samhandlingskultur som sikrer god tverrfaglig og tverrsektoriell medvirkning.

Kvalifikasjoner:
 • Barnevernspedagog eller sosionom.

 • Annen bachelor/master utdanning med relevant praksiserfaring kan være interessant.

 • Erfaring fra 1. linje barnevern er ønskelig.

 • Kompetanse og/eller erfaring i bruk av digitale verktøy og arbeidsprosesser.

 • God relasjonskompetanse.

 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

 • Krav om førerkort.

 • Godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikative ferdigheter og god formidlingsevne.

 • Evne til faglig nytenkning og kreativitet.

 • Evne til å jobbe selvstendig.

 • Evne til strukturert og systematisk arbeid.

 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.

 • God skriftlig fremstillingsevne.

 • Evne og vilje til samarbeid samtidig med stor grad av selvstendig arbeid.

 • Det må påregnes noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe reising.

Vi kan tilby:
 • Spennende mulighet til å være med å videreutvikle en relativt ny interkommunal barnevernstjeneste i Gjøvik og Land kommuner.

 • Engasjerte kollegaer.

 • En spennende og innholdsrik arbeidshverdag, inkluderende og godt arbeidsmiljø med gode muligheter for å påvirke og utvikle egen arbeidshverdag.

 • Fleksitidsordning med muligheter for å jobbe dag og kveld etter en arbeidsplan, slik at arbeidshverdagen er fleksibel med tanke på utførelse av arbeidsoppgaver.

 • Lønn i henhold til utdanning og erfaring.

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger.

 • Disponere tjenestens tjenestebiler.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.                                                                                                   

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.