• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5190920
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 01.06.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Barnevernkonsulent fleksible x 2 i 100 % faste stillinger

Offentlig forvaltning

Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig to faste 100 % stillinger som fleksibel barnevernkonsulent. Disse to stillingene er «avdelingsovergripende» stillinger som vil si at det er mulighet for å jobbe med alle deler av en barnevernssak på tvers av avdelinger og dermed ha mulighet for stor variasjon i arbeidsoppgaver. Det er sakene og behov som vil være styrende for arbeidsoppgaver.

Personalansvar for disse stillingene vil ligge under en fast virksomhetsleder uavhengig av arbeidsoppgaver, og det blir gitt systematisk individuell oppfølging med en fast veileder/fagleder.

Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage og barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik, og disponerer møteromslokaler i Nordre og Søndre Land kommuner. Tjenesten består i dag av ca 60 medarbeidere.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og forsvarlige tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med ny barnevernreform og ny barnevernlov, og vi jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre tjenester.

Tjenesten er inndelt i fagspesifikke avdelinger, hhv.  Mottak og vakt, Undersøkelse og oppfølging, spesialiserte barnevernstiltak og Omsorg og ettervern, i tillegg har tjenesten gode stab- og støtte funksjoner. Vi drifter også Gjøvik interkommunale barnevernvakt for kommunene Gjøvik, Nordre og Søndre Land, Østre og Vestre Toten og Gran samt tilsynsførerordningen for GLT regionen. 

Vi er kontinuerlig i prosess mot et bedre barnevern og søker nå etter to medarbeidere som vil være med oss i dette arbeidet. Vi ønsker deg som er fremoverlent, engasjert og fleksibel i jobben med ønske om å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barnevern herunder oppfølging av barn, unge og deres familie
 • Undersøkelse etter lov om barnevern, barnevernfaglig kartlegging- og utredningsarbeid 
 • Iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak etter lov om barnevern
 • Veiledning til familier etter vedtak om hjelpetiltak etter lov om barnevern
 • Oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon.
 • Oppfølging av ungdom på ettervern (0-25 år)
 • Inngå og være aktiv deltaker i internt samarbeid
 • Delta i tjenestens utviklingsarbeid for å etablere en åpen og tilgjengelig barnevernstjeneste og bidra til kompetanseheving
 • Partsrepresentant i helse- og barnevernsnemnda og øvrige rettsinstanser ved behov
 • Bidra til samhandlingskulttur som sikrer god tverrfaglig og tverrsektoriell medvirkning

 Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog eller sosionom
 • Annen bachelor/master utdanning med relevant praksiserfaring kan være interessant
 • Ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • Kompetanse og/eller erfaring i bruk av digitale verktøy og arbeidsprosesser
 • God relasjonskompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad
 • Krav om førerkort
 • Godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av evne og vilje til selvstendig arbeid
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Gode kommunikative ferdigheter og god formidlingsevne
 • Evne til faglig nytenkning og kreativitet
 • Evne til strukturert og systematisk arbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne og vilje til samarbeid internt og eksternt i tjenesten
 • Det må påregnes noe kveldsarbeid.

 Vi kan tilby:

 • Mulighet for kompetanseheving i veiledningsmetodikk
 • Spennende mulighet til å være med å videreutvikle en interkommunal barnevernstjeneste i Gjøvik og Land kommuner
 • Engasjerte kollegaer
 • En spennende og innholdsrik arbeidshverdag, inkluderende og godt arbeidsmiljø med gode muligheter for å påvirke og utvikle egen arbeidshverdag
 • Fleksitidsordning med muligheter for å jobbe dag og kveld etter en arbeidsplan, slik at arbeidshverdagen er fleksibel med tanke på utførelse av arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til utdanning og erfaring
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Disponere tjenestens tjenestebiler

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5190920
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 01.06.2023