• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707023
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Barnevernkonsulent - avdeling ungdom (13-25 år)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og en forvaltningsavdeling. Avdeling ungdom har ansvaret for oppfølging av ungdom i alderen 13-25 år og deres familier som har vedtak om tiltak fra barneverntjenesten.

Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, gjennomfører barnevernreformen gjennom blant annet barnevernfaglig tiltaksavdeling, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT, MST-CAN, ABC og PMTO, har egne veilederteam for fosterhjem og for foreldre etter omsorgsovertakelse, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling og implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten i Bærum har de siste årene utviklet en forebyggende tjenesteprofil, med parallell nedgang i behovet for mer inngripende barneverntiltak/plasseringer.  

I løpet av første kvartal 2023 flytter barneverntjenesten inn i helt nye lokaler i Sandvika sentrum. Gode kollektivforbindelser og kort reisevei både til Oslo og Asker/Drammen.  

Vi har ledig 1 fast stilling og 1 vikariat med ett års varighet. Ønskelig med rask tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernsaker etter lov om barneverntjenester
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med barn, foreldre og samarbeidende instanser
 • Forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon iht. lov om barneverntjenester
 • Representere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Delta i barneverntjenestens utviklingsarbeid
 • Delta i, og følge opp, eget veiledningsforløp med fast fagleder etter utarbeidet plan og rollebeskrivelse
 • Aktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskap

Kvalifikasjoner:

 • Relevant grunnutdanning fra universitet eller høgskole. Aktuelle fagretninger er hovedsakelig barnevernspedagog eller sosionom. Andre grunnutdanninger i kombinasjon med relevant videreutdanning eller mastergrad kan vurderes
 • Fordel med oppdatert erfaring og kompetanse i barnevernfaglig arbeid og forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier vektlegges
 • Erfaring fra saksbehandling i førstelinjetjeneste vektlegges
 • Spesifikk erfaring og ev videreutdanning/mastergrad relevant for barnevernfaglig oppfølgingsarbeid barn 0-13 år vil vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått min. norskprøve B2, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • God rolleforståelse og samarbeidsevner
 • Evne til, og erfaring fra, å jobbe strukturert og planmessig
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode evner til faglig og etisk refleksjon
 • Stor arbeidskapasitet
 • Lærevillig, robust og trives med et variert og tidvis høyt arbeidstempo

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:
  • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
  • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
  • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som fokuserer på et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Opplæring i Kvellomodellen, Barnesamtalen DCM og mulighet for kurs i nettverksmøteledelse
 • Kompetanseutviklingsstipend (fast ansatte)
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Annet:

 • Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må fremlegges før ansettelse
 • Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Bærum kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Originale vitnemål og attester vil etterspørres ved intervju
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707023
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune