• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133669
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Barnevernkonsulent - avdeling undersøkelse

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 150 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsstab. Avdeling undersøkelse har ansvaret for å gjennomføre undersøkelser etter lov om barneverntjenester.

Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, gjennomfører barnevernreformen gjennom blant annet barnevernfaglig tiltaksavdeling, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT, MST-CAN, ABC og PMTO, har egne veilederteam for fosterhjem og for biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling og implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven.

Barneverntjenesten i Bærum har de siste årene utviklet en forebyggende tjenesteprofil, med parallell nedgang i behovet for mer inngripende barneverntiltak/plasseringer. Vi tilsetter medarbeidere iht. barnevernformens føringer om å fortsette arbeidet. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernsaker etter lov om barneverntjenester
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med barn, foreldre og samarbeidende instanser
 • Forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon iht. lov om barneverntjenester
 • Representere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Delta i barneverntjenestens utviklingsarbeid
 • Delta i og følge opp eget veiledningsforløp med fast fagleder etter utarbeidet plan og rollebeskrivelse
 • Aktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskap           

Kvalifikasjoner:

 • Relevant grunnutdanning fra universitet eller høgskole. Aktuelle fagretninger er hovedsakelig barnevernpedagog eller sosionom. Andre grunnutdanninger i kombinasjon med relevant videreutdanning eller mastergrad kan vurderes.
 • Må ha oppdatert erfaring og kompetanse i barnevernfaglig arbeid og forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier vektlegges
 • Erfaring fra saksbehandling i førstelinjetjeneste vektlegges
 • Spesifikk erfaring og ev videreutdanning/mastergrad relevant for undersøkelsesarbeid vil vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått min. norskprøve B2, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • God rolleforståelse og samarbeidsevner 
 • Evne til, og erfaring fra, å jobbe strukturert og planmessig
 • Selvstendig og initiativrik 
 • Gode evner til faglig og etisk refleksjon
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Lærevillig, robust og trives med et variert og tidvis høyt arbeidstempo

Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:
  • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen 
  • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling 
  • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som fokuserer på et godt og trygt arbeidsmiljø 
 • Opplæring i Kvellomodellen, Barnesamtalen DCM og mulighet for kurs i nettverksmøteledelse
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning  

Annet:

 • Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må fremlegges før tiltredelse
 • Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Bærum kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Originale vitnemål og attester vil etterspørres ved intervju 
 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133669
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune