• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4132782
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Barnevernkonsulent - avdeling barn (0-13 år)

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 150 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsstab. Avdeling barn har ansvaret for oppfølging av barn 0-13 år og deres familier som har vedtak om tiltak fra barneverntjenesten.

Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, gjennomfører barnevernreformen gjennom blant annet barnevernfaglig tiltaksavdeling, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT, MST-CAN, ABC og PMTO, har egne veilederteam for fosterhjem og for biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling og implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven.

Barneverntjenesten i Bærum har de siste årene utviklet en forebyggende tjenesteprofil, med parallell nedgang i behovet for mer inngripende barneverntiltak/plasseringer. Vi tilsetter medarbeidere iht. barnevernformens føringer om å fortsette arbeidet. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernsaker etter lov om barneverntjenester
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med barn, foreldre og samarbeidende instanser
 • Forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon iht. lov om barneverntjenester
 • Representere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Delta i barneverntjenestens utviklingsarbeid
 • Delta i og følge opp eget veiledningsforløp med fast fagleder etter utarbeidet plan og rollebeskrivelse
 • Aktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskap           

Kvalifikasjoner:

 • Relevant grunnutdanning fra universitet eller høgskole. Aktuelle fagretninger er hovedsakelig barnevernpedagog eller sosionom. Andre grunnutdanninger i kombinasjon med relevant videreutdanning eller mastergrad kan vurderes
 • Må ha oppdatert erfaring og kompetanse i barnevernfaglig arbeid og forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier vektlegges
 • Erfaring fra saksbehandling i førstelinjetjeneste vektlegges
 • Spesifikk erfaring og ev videreutdanning/mastergrad relevant for barnevernfaglig oppfølgingsarbeid barn 0-13 år vil vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått min. norskprøve B2, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • God rolleforståelse og samarbeidsevner 
 • Evne til, og erfaring fra, å jobbe strukturert og planmessig
 • Selvstendig og initiativrik 
 • Gode evner til faglig og etisk refleksjon
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Lærevillig, robust og trives med et variert og tidvis høyt arbeidstempo

Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:
  • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen 
  • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling 
  • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som fokuserer på et godt og trygt arbeidsmiljø 
 • Opplæring i Kvellomodellen, Barnesamtalen DCM og mulighet for kurs i nettverksmøteledelse
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning  

Annet:

 • Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må fremlegges før tiltredelse
 • Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Bærum kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Originale vitnemål og attester vil etterspørres ved intervju 
 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4132782
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune