Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barnevernkonsulent 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det for perioden 15. august 2024 - 14. august 2025 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnevernkonsulent ved avdeling Rosten.

Barne- og familietjenesten er kommunenes samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som hovedsakelig har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, i tillegg til enslige mindreårige flyktninger, byomfattende hjelpetiltak i hjemmet samt Barnevernsvakta. Enheten har en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling. 

Pr. i dag har avdelingen kontor i Vestre Rosten 81, i april 2025 flytter vi til Klæbuveien 194. 

Kvalifikasjoner:

 • Det er krav om minimum bachelorgrad som barnevernspedagog eller sosionom
 • Du må mestre utfordrende relasjoner samt ha erfaring fra samtaler med med barn og ungdom
 • Du må ha kunnskap og ferdigheter om barnevernfaglig metodikk og forvaltning
 • Du må ha en tydelig faglig forankring og vise dette i praksis
 • Du må ha høy faglig  og etisk vurderingsevne
 • Du må kunne ta ansvar, jobbe strukturert, selvstendig og sammen med andre ut fra faglige vurderinger
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Det kreves førerkort for bil 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter med barn, ungdom og voksne
 • Du opptrer med respekt, anerkjennelse og raushet
 • Du må ha spesiell interesse og kunnskap om barn som bor i fosterhjem og traumeomsorg, og du må kunne vise til dette i praksis
 • Du er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Du ønsker å ta ansvar og bidra positivt inn i kollegagruppa

Personlig egnethet, teamets sammensetning og muligheten til kontinuitet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • En utfordrende, interessant og givende arbeidshverdag
 • Spennende møter med barn, unge og familier
 • Veiledning og faglige drøftinger samt fokus på å lære av ulike prosesser
 • Engasjerte og motiverte kolleger med høyt faglig fokus
 • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler