Ledig stilling

Tynset kommune

Barnevernkonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen:
Tynset kommune, barneverntjenesten, har ledig 100 % stilling, hvorav :

  • 60 % fast stilling fra 01.08.2023
  • 40 % vikariat fra 01.08.2023-31.12.2023, med mulighet for forlengelse

Om tjenesteområdet:
Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er et interkommunalt samarbeid mellom Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner hvor Tynset kommune er vertskommune. Tjenesten har kontorer i kommunehuset på Tynset. Tjenesten er inndelt i tre ulike team; ett team arbeider med mottak av meldinger, undersøkelser og saksbehandling, ett team arbeider med familieveiledning og ett team arbeider med oppfølging av barn under omsorg i fosterhjem og institusjoner.

Arbeidsoppgaver:
- Saksbehandling etter lov om barnevern
- Arbeid med barn og familier etter ulike metoder - direkte klientarbeid
- Kartlegge barn og familiers situasjon og hjelpebehov og jobbe med ulike hjelpetiltak og råd og veiledning i familier
- Tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid
- Delta i akuttberedskap i kommunalt barnevern (barnevernvaktordning)
- Stillingen kan medføre arbeid utover ordinær arbeidstid og vil innebære reising innenfor de fem kommunene

Krav til stillingen:
- Bachelorgrad; barnevernpedagog/sosionom. Andre med relevant 3-årig høgskole-utdanning vil også kunne bli vurdert
- God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Erfaring fra kommunalt barnevern er ønskelig
- Det er ønskelig med relevant videreutdanning
- Gode IT-kunnskaper vektlegges. Vårt fagsystem er pr. d.d. Familia, og det er ønskelig med kjennskap til dette systemet

Personlige egenskaper:
- Må ha evne og vilje til å skape gode relasjoner og stå i krevende prosesser
- Være opptatt av tverrfaglig samarbeid og kontakt med ulike instanser
- Være strukturert og utviklingsorientert
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Evne til å arbeide selvstendig, men også i team
- Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav til stillingen:
- Førerkort klasse B
- Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder

Vi tilbyr:
- Et humørfylt, hyggelig og faglig sterkt miljø
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
- Intern veiledning
- Gode pensjons- og forsikringsvilkår
- Fleksitidsordning

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerligste, må dette begrunnes. Opplylsninger om søkeren kan bli offenliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer. 

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.