• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4620066
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Barnevernkonsulent

Offentlig forvaltning

Bydel Gamle Oslo har ledig fast 100% stilling som barnevernkonsulent

Gamle Oslo barneverntjeneste har i overkant av 100 stillinger, og er organisert etter spesialistmodell. Kontoret er organisert i åtte team. Et mottaksteam, et undersøkelsesteam, to tiltaksteam, et fosterhjemsteam, et  ettervern- og et kontorfaglig team. Alle team ledes av en teamleder og har tilknyttet en spesialkonsulent. Spesialkonsulenten bistår kontaktpersonene i enkeltsaker, har veiledning og opplæring av alle nyansatte. I tillegg har tjenesten et eget oppfølgingsteam som består av miljøarbeidere, miljøterapeuter, familieveiledere og veiledere. De drifter noen botiltak, og tilbyr tjenester til barn og familier på deres egen arena. 
Ved Gamle Oslo barneverntjeneste er det stort fokus på barneperspektivet. Barnets stemme skal frem i alle faser av barnevernssaken og alt skal dokumenteres godt. Brukermedvirkning og nettverksinvolvering er viktige verdier i tjenesten

Kontoret har fokus på fagutvikling og kompetanseheving. Det er en forventning at alle ansatte skal delta aktivt i dette. Prosedyrer og rutiner utvikles kontinuerlig innenfor lovverket og i forhold til føringer for god barnevernspraksis.

Den ledige stillingen er for tiden i et våre tiltaksteam.
Teamet jobber med å følge opp tiltak etter Lov om barneverntjenester. Tiltaksteamene bistår også mot slutten av undersøkelsessaker. Dette for å sikre gode overganger for barna og deres familier.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester
Iverksetting og oppfølging av tiltak m.m.
Tett samarbeid med andre tjenestesteder i bydelen samt eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Minimum 3- årig sosialfaglig utdanning; barnevernspedagog eller sosionom
Relevant master er ønskelig

Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse
Det er ønskelig med erfaring med barneverntjenestens dataprogram Familia
Erfaring fra barnevernsarbeid er ønskelig


Personlige egenskaper:


Personlig egnethet vektlegges
Engasjert, positiv og ansvarsbevisst
Endringsorientert og fleksibilitet verdsettes
Selvstendig og med god arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Evne til å etablere gode relasjoner 
Evne til å ta avgjørelser
Evne til å arbeide selvstendig
Gode vurderingsevner
Gode analytiske ferdigheter
God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Vi tilbyr:


1 fast stilling som barnevernkonsulent fra 01.08.22
Et utviklingsorientert og positivt arbeidsmiljø.
Intern og ekstern veiledning
Gode forsikring-, pensjon- og låneordninger
Lønnsplassering for tiden i lønnstrinn 35 til 44 (kr 522 400,- til kr 611 700,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Fleksitidsordning i henhold til Oslo kommunes fleksitidsavtale
Personalhytte 
Rabatt på trening hos SATS 

Nye kontor og møtefasiliteter - i et nytt bydelshus som innbyr til samarbeid og samhandling på tvers av tjenester.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4620066
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune