• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4150626
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Barnevernkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge.

Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; stab, kontorfaglige, mottak, barn - familie 1 og 2, ungdom, omsorgsbarn og lokale tiltak.

Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, herunder familiens egne ressurser. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til barnehjernevernet og verdisynet til MItt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og har derfor ulike satsningsområder som gode samtaler med barn (DCM). Systematisk kartlegging av omsorgssituasjonen, ressurser hos barnet og familien (Familieråd), økt kunnskap om kulturer (Prokus) Utfordringer som vold i nære relasjoner (kurs om vold og voldens virkning) og samspill mellom foreldre og barn (fagdager med helsestasjonen). Vi samarbeider med andre bydeler i Groruddalen på overnevnte satsingsområder, og dette preger vår faglige tenkning og utførelse av arbeidet.

 

Vi har nå en ledig fast stilling som barnevernkonsulent på avdeling ungdom. Avdelingen jobber med barn/unge fra 12 til  25 år.  

Vi har aktivitetsbasert kontorløsning.  

 

For stillingen kreves fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler. Kun elektroniske søknader vurderes.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder undersøkelser, iverksettelse og oppfølging av tiltak, tverrfaglig samarbeid og akuttarbeid.
 • Gjennomføring av samtaleprosess og partsrepresentant ved behandling av saker i fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett.
 • Deltakelse på barneavhør ved Barnehuset og gjenforening av familier.
 • Holde seg faglig oppdatert på sentrale faglige tema i hht. til avdelingenes ansvarsområder.
 • Det må påberegnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid, samt noe reisevirksomhet.   

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosialfaglig utdanning, barnevernspedagog eller sosionom.
 • Kunnskaper og ferdigheter på barnevernfaglig metodikk og forvaltning.
 • Kunnskap om samspill mellom barn og foreldre.
 • Kunnskap om traumeutsatte barn og deres familier. 
 • Kunnskap om DCM - barnesamtalen. 
 • Fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenesten (1.linjen)
 • God dataforståelse og gjerne kjennskap til fagsystemet Familia.
 • Førerkort klasse B.   

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Evne til å arbeide strukturert, også under press.
 • Det legges vekt på personlig egnethet og hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig. 

Vi tilbyr:

 • En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø.
 • Avdelinger med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sitt særområde.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God opplæring og oppfølging.
 • Ekstern veiledning. 
 • En inkluderende og ikke-diskriminerende personalpolitikk.
 • God forsikrings- og pensjonsordning.
 • Mulighet til å søke om midler til videreutdanning via de kommunale stipendordningene i Opplærings- og Utviklingsfondet.
 • Fleksitid.
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 33 - 42 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4150626
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune