• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3709882
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Barnevernkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sagene barneverntjeneste har 50 stillingshjemler og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i Thorvald Meyersgate 7.

Barnevernstjenesten består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0 - 25 år, omsorgsteam, og et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandlingen har også fagkonsulent. Vi har også et bokollektiv for ungdom tilknyttet barneverntjenesten.

Sagene barneverntjeneste har et stort fokus på å ivareta barnets perspektiv, at barn og unge blir hørt, forstått, tatt på alvor og blir møtt på en god måte. Vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er også fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Vi har implementert Kvellos metodikk som en del av vår  faglige forankring, og våre rutiner gjenspeiler dette.

I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført en kompetanseheving for de som jobber med barn/unge, og som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det er nå ledig en fast 100% stilling som Barnevernkonsulent i Team Omsorg. 

Den ledige stillingen hører til Omsorgsteamet, som har 8 barnevernkonsulent stillinger samt 1 stilling som Familieveileder. Omsorgstemaet arbeider hovedsakelig med oppfølging av barn under omsorg jfr. bvl § 4-12, i fosterhjem og på institusjon. Teamet har også ettervernsoppfølging for ungdom som har vært under omsorg.

Vi er opptatt av å sikre god kvalitet i arbeidet med oppfølgingen av barna, deres biologiske familie- og nettverk, fosterfamiliene, og øvrige samarbeidspartnere. Det er stort fokus på at barn og unge skal medvirke aktivt i sitt eget liv og at dette skal dokumenteres godt, samt at rutinene for vårt arbeid skal utvikles innenfor rammene av oppdatert kunnskap og rettspraksis.

 Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vi du i så tilfelle få varsel om. 

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene består i oppfølging av barn og ungdom i fosterhjem og på institusjon, samt etterverns arbeid. 

Stillingen innebærer direkte arbeid med barn/unge, deres familie/nettverk, fosterforeldre, og øvrige samarbeidsinstanser.

Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnden og øvrige rettsinstanser.

Delta i fagutvikling og organisasjonsutvikling i barneverntjenesten og bydelen for øvrig.

Det må påregnes reisevirksomhet og ettermiddag/kveldsarbeid i forbindelse med fosterhjems- og institusjons besøk. 

Kvalifikasjoner:

Utdanningskrav:  Barnevernspedagog eller sosionom. Forutsatt relevant erfaring, vil søker med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert. 
Det kreves erfaring fra omsorg- og fosterhjemsarbeid fra barneverntjenesten førstelinjetjeneste.

Det er videre ønskelig med kompetanse og erfaring fra Kvello metodikk og Barnesamtalen som er tjenestens faglige forankrede metoder.

Relevant etter- og videreutdanning, samt annen relevant arbeidserfaring, er ønskelig og vil bli tillagt vekt.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det er ønskelig at søker har førerkort.

Det stilles krav til godkjent politiattest. 

Personlige egenskaper:

Du er engasjert, fleksibel, modig, trygg og har evne til ydmykhet.

Du tåler å jobbe i motstand og er opptatt av å få til gode løsninger.

Du har evne til helhetlig tenkning og har opparbeidet solid forståelse for kompleksiteten i omsorgssaker.

Du samarbeider godt med dine kolleger, med barn og ungdom, biologisk familie og nettverk, fosterforeldre og andre viktige samarbeidspartnere.

Du er samtidig selvstendig og og liker å arbeide systematisk og målrettet.

Du er god til å prioritere, og du tåler arbeidspress.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

En spennende, variert, krevende og utfordrende arbeidshverdag.

Engasjerte kolleger, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.

Tett oppfølging og opplæring av seksjonsleder og fagkonsulent samt ekstern veiledning i gruppe.

Avtale om bruk av fleksitid.

Lønnsplassering i lønnstrinn 33 til 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.

Gode tjenestepensjon- og  forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3709882
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer