Detaljer


Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten i Lillestrøm kommune er en av landets største barneverntjenester som er organisert under virksomhetsområdet Oppvekst. Barnevernstjenesten er fordelt på seksjonene mottak/akutt, undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom / ettervern, fosterhjemsteam og fag/støtte. Det ytes tjenester etter "Lov om barneverntjenester" i form av familie/nettverksarbeid og oppfølging for tiltak i kortere og lengre perioder, herunder fosterhjem og institusjonsplasseringer. Kommunalområdet barnevern har også en egen avdeling - Ressurs- og familieteam - som utfører tiltak og endringsarbeid på oppdrag fra barneverntjenesten.
Lillestrøm barnevern er en utviklingsorientert tjeneste som ønsker å satse på økt kompetanse, og være en ledende aktør innen kvalitetsutviklingsarbeidet på barnevernsfeltet. Barneverntjenesten er med i forskningsprosjekter og deltar i læringsnettverk for å gi et bedre barnevern for barn og familier i Lillestrøm kommune.
 
Vi søker:
2 barnevernkonsulenter til tiltaksseksjonen, Tiltak barn: En 100 % fast stilling og en 100 % vikariatstilling i ett år. 
  
Vi søker engasjerte fagpersoner med barnevernfaglig kompetanse som ønsker å være med på å videreutvikle barneverntjenesten i Lillestrøm kommune, sammen med mange dyktige og engasjerte konsulenter og ledere. 

Søknadsfrist:
04.03.2021
Arbeidsgiver:
Lillestrøm kommune
Sted:
Kjeller
Stillingstittel:
Barnevernkonsulent
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Annet
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4347878035
Sosial deling :