Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten i Lillestrøm kommune har 82,5 fagstillinger fordelt på seksjoner for mottak/akutt, undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom / ettervern, fosterhjemsteam og fag/støtte. Det ytes tjenester etter "Lov om barneverntjenester" i form av familie/nettverksarbeid og oppfølging for tiltak i kortere og lengre perioder, herunder fosterhjem og institusjonsplasseringer. Kommunalområdet barnevern har også en egen avdeling, familie/ ressursteam som utfører tiltak og endringsarbeid på oppdrag fra barneverntjenesten.
Barneverntjenesten holder i dag til i fine lokaler på Kjeller.

Vi søker:
2 barnevernkonsulenter i 100%  vikariat stillinger til Undersøkelsesseksjonen, med muligheter for forlengelse.

Vi søker engasjerte fagpersoner med høy barnevernfaglig kompetanse, gjerne fra førstelinjetjeneste. Vi søker flere medarbeidere som ønsker å være med på å etablere og videreutvikle en ny stor barneverntjeneste i Lillestrøm kommune, sammen med mange dyktige og engasjerte konsulenter og ledere. 

Arbeidsoppgaver
Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester til undersøkelsesseksjonen. Seksjonens hovedoppgave er gjennomføre undersøkelser, i tillegg vil det også være akuttarbeid, føring av saker for Fylkesnemnd og for øvrige rettsinstanser og oppfølging av plasseringer. Seksjonens målgruppe er barn og unge i alder 0-18 år.
Kvalifikasjoner
 • 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis som barnevernspedagog eller sosionom
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra arbeid i barnevernet generelt, og fra første linje spesielt
 • Kunnskap om fagsystemet Familia
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Sertifikat for personbil
 • Politiattest må leveres før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Du må ha evnen til å arbeide målrettet og strukturert
 • Du må være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne mestre et høyt arbeidspress, og ha evne til å prioritere og ta initiativ
 • Du må være uredd, engasjert og positiv
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende stillinger i en stor framtidsrettet barnevernstjeneste, i nye Lillestrøm kommune
 • En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø
 • Seksjoner med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sine særområder
 • God opplæring/oppfølging og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Prosessveiledning
 • Lønn etter Hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lillestrøm kommune er en IA bedrift