Detaljer


Barnevernkonsulent

Mottaks konsulent for akutt og mottaksteam

Arbeidsoppgaver

Seksjons for akutt/mottak har ansvar for mottaks telefonen, alt mottaks arbeidet, meldingsavklaringer, registreringer av meldinger, korte undersøkelser og akuttarbeid. I tillegg har teamet hovedansvar for barneverntjenestens utadrettede arbeid. Teamet består av seksjonsleder og 6 mottaks konsulenter. 

Arbeidsgiver kan til enhver tid bruke styringsretten til å prioritere hvordan tjenestens totale ressurser skal benyttes. 

Kvalifikasjoner
 • 3. årig høyskoleutdanning som barnevernpedagog eller sosionom
 • Det er krav om bred erfaring fra arbeid i 1. linje barnevernsarbeid, og fra akutt og undersøkelse spesielt.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Sertifikat på personbil
 • kunnskap om fagsystemet Familia

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges.

Personlige egenskaper
 • God kommunikasjonsevne som skaper trygghet og tillit hos brukere
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i gruppe
 • Evne til å se muligheter, ta ansvar og beslutninger
 • Evnen til å kunne arbeide planmessig og strukturert
 • Kunne mestre et høyt arbeidspress og ha evnen til å prioriterer og ta iniativ
 • Evne til rask omstilling fra planlagt arbeid til akutt arbeid
 • Like å representere tjenesten, drive informasjonsarbeid og kursvirksomhet
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen
Vi tilbyr
 • En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus
 • Seksjonsleder med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sine særområder
 • God opplæring/oppfølging og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Veiledning
 • Lønn etter Hovedtariffavtalen
 • Gode pensjons og forsikringsordning
 • Bedrifthelsetjeneste
 • Aktivt bedriftidrettslag