Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Barnepleiere

Offentlig forvaltning

"Kun det beste for de minste!" 

Er du vår fremtidige barnepleier? Vi er på jakt etter deg! 

Vi planlegger for fremtiden da flere av våre svært dyktige og erfarne medarbeidere går av med pensjon i løpet av nær framtid. Vi ønsker å benytte oss av deres kompetanse i målrettet kompetanseoverføring til nye engasjerte medarbeidere. I den anledning søker vi nå flere barnepleiere. 

Vi tar opplæring og kompetanseheving på alvor!

Vi søker etter deg som har et genuint ønske om å jobbe og videreutvikle deg innen fødsel- og barselomsorgen.  Du vil gå i en turnus hvor det blir satt av tid til faglig utvikling og kompetanseheving.  

Stillingene er 100 % fast med arbeid på føde- og barselavdelingen. Det legges til rette for god opplæring etter avdelingens opplæringsplan. Kvinneklinikken er organisert med føde, barsel og gynekologisk avdeling i samme sengeområde. Personalet i kvinneklinikken bistår på tvers av føde/barsel og gynekologi ved behov. Det vil derfor bli gitt opplæring i arbeidsoppgaver på gynekologisk avdeling for å sikre nødvendig kompetanse etter en god innkjøringsperiode på føde/barsel. 

Om oss
Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold er landets 6. største fødeavdeling med cirka 2900 fødsler årlig. Vi tilbyr differensiert fødselsomsorg og har to kombinerte føde- barsel avdelinger hvor den ene har tilbud til lavrisikofødende og den andre tilbud til risikofødende samt inneliggende gravide. De normale fødslene er jordmorstyrt, og ved risiko jobber vi tett i team med legene. Totalt har vi 9 fødestuer. Observasjonsposten for gravide har 8 enerom. På barsel har vi 29 enerom med mulighet for at ledsager kan overnatte. Føde- og barsel er godkjent Mor-barn vennlig etter WHO's retningslinjer. Føde-barselavdelingen har et nært og tett samarbeid med alle enheter i kvinneklinikken, samt nyfødtintensiv, operasjon, anestesi - og intensiv avdeling. 

Gynekologisk avdeling ligger i samme korridor som barsel B med 9 senger. Vi har alle typer kvinnesykdommer, operasjonspasienter og inneliggende abortpasienter.

Vi har ønsketurnus med tredelt vaktordning og arbeid hver 3. helg. Mulighet for å jobbe flere helger med økonomisk kompensasjon (trappetrinsmodellen).

Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.  

Ta en titt på vår hjemmeside: Føde-barsel - Sykehuset Østfold
Avdelingen har en egen Instagramprofil som du kan se på ved å trykke her.
 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent videreutdanning i spedbarn- og barselpleier
 • Erfaring fra arbeid ved føde-barsel er ønskelig
 • Må kunne beherske skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig
 • Må kunne beherske IKT som arbeidsverktøy. Vi bruker datasystemer som Dips, Partus og Metavision

Personlige egenskaper:

 • Personlig og faglig trygghet
 • Må være fleksibel og trives i et aktivt miljø
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert 
 • Samarbeide på tvers av seksjoner internt i kvinneklinikken
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i et nytt sykehus
 • Et godt faglig miljø og dyktige medarbeidere 
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Individuell opplæringsplan - faglig utvikling og kompetanseheving.  
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

________________________________________________________________________________________

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.