Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Barnepleier fast og vikariat

Offentlig forvaltning

Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse i et helhetlig perspektiv.  I avdelingen jobber jordmødre, barnepleiere og sykepleiere tett sammen for å yte god omsorg til alle pasientgrupper.

Gynekologisk/føde avdeling har følgende stilling ledig:

Barnepleier 70% fast. Ledig f.o.m. 15. august 2022 eller etter avtale.

Barnepleier 80% vikariat. Ledig f.o.m. 15. august 2022 t.o.m. 14. august 2023, oppstart kan endres etter avtale .

Andre stillingsbrøker kan bli aktuelt ved internt opprykk.                                                                                                                                                                   

Arbeidsoppgaver:

 • Omsorg for den fødende og bistå jordmor under fødsler.
 • Observasjon og stell av det nyfødte barnet.
 • Oppfølging av mor, barn og familien på barselavdelingen.
 • Pleie og behandling av gynekologiske pasienter.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med videreutdanning i Barsel - og barnepleie.
 • Erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling er ønskelig.
 • Kjennskap til Partus og Metavision er en fordel.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og engasjement.
 • Evne til å takle stressede situasjoner og høyt arbeidstempo.
 • Evne til å jobbe selvstendig og gjøre raske prioriteringer.
 • Positiv, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Du får engasjerte kollegaer som er opptatt av faglig kvalitet og pasientens beste.
 • Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Ønskerelatert turnus.
 • Fagdager i turnus.
 • Et arbeidsmiljø preget av kompetanse, engasjement og godt humør!

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vilgjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.