Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Barnepleier

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker barnepleiere/spesialhjelpepleiere i 3 x 80% faste stillinger. Ved intern ansettelse kan det bli ledige vikariat. Stillingene er fortiden i tre-delt turnus, og det er fortiden arbeid hver 3. helg.
Du må trives med å jobbe i et aktivt og utfordrende miljø. Vi er opptatt av å gi pasientene et individuelt tilpasset opphold på føde/barsel. Vi er opptatt av fagutvikling, kvalitet og kompetanseheving. 

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det. 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Føde/Barselseksjonen ved Drammen Sykehus har et differensiert fødetilbud og har rundt 1700 fødsler årlig. Vi har 5 observasjonssenger for gravide, 5 fødestuer og 29 barselsenger. Barnepleierne rullerer mellom Føde og Barselavdelingen.
 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjenning og autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning i spedbarn og barselpleie er et krav.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Trives med å jobbe i et aktivt og utfordrende miljø. 
 • Er opptatt av å gi pasientene et individuelt tilpasset opphold på føde/barsel.
 • Er opptatt av fagutvikling, kvalitet og kompetanseheving.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass med fokus på fagutvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035