Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Barnepleier

Offentlig forvaltning

Vi har for tiden flere ledige barnepleierstillinger ved avdelingen. Seksjon for Føde og Barsel består av en fødeavdeling med fem fødestuer, en observasjonspost for gravide og en barselavdeling med plass til 16 barselkvinner. Vi er en godkjent mor-barn vennlig avdeling og jobber aktivt for å gi pasientene en god opplevelse av oppholdet.  Det legges stor vekt på å yte god service og kvalitet i kontakten med de fødende og den nære familie.

Føde og Barsel er to spennende arbeidsplasser med varierte og utfordrende arbeidsdager, enten du er nyutdannet eller erfaren barnepleier. Vi legger stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø. Vi har implementert "Råbra" i avdelingen som er et program for å gi ros til kollegaer ved seksjonen eller kollegaer på tvers av avdelinger ved sykehuset.
Vi har stort fokus på fagutvikling der alle ansatte får tilbud om to fagdager i året med eget undervisningopplegg i forhold til amming.
Vi har et tett samarbeid med Nyfødt intensiv og Borgestad klinikken (gravide med rusproblemer).

Barselpoliklinikken er åpen 4 dager i uken.

Barnepleier har et tett samarbeid med jordmor der arbeidsoppgavene består i å assistere ved fødsel, ansvar for det nyfødte barnet, assistere ved barnelegevisitt, ammeveiledning samt å gi god informasjon til foreldre for å trygge de ved hjemreise.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert hjelpepleier/helsefag arbeider med videreutdanning i barsel - og barnepleie.

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevne
  • Evner til å lytte og kommunisere
  • Kunne beherske akutte situasjoner
  • Det forventes aktiv deltakelse i utviklingen av seksjonen, både vedrørende fag og arbeidsmiljø
  • Fleksibel
  • Jobbe på tvers av føde og barsel 

Vi tilbyr:

  • Ønsketurnus (dag-, aften- og nattvakter)
  • Godt arbeidsmiljø
  • Spennende fagmiljø