Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Barnepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 4 vikariater fra 22.08.2022 som helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleier ved føde/barsel i Kristiansand. Vikariatene er på ulik lengde med god mulighet for forlengelse:

 • 1 x 50% vikariat tom. 01.04.2023
 • 1 x 60% sykevikariat/ferie tom. 31.08.2023
 • 1 x 75 sykevikariat tom. 02.01.2023
 • 1 x 75% svangerskapsvikariat tom. 31.08.2023

Ved internt opprykk kan det bli ledig andre stillinger.

Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.

For stillingene gjelder arbeid for tiden 3 delt turnus, med arbeid p.t 3. hver helg + 2 ekstra helger i året.

Tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Barnepleier jobber med et delegert ansvar for fødekvinnen, det nyfødte barnet og barselkvinnen i tett samarbeid med jordmor
 • Assistere jordmor/lege under fødsel
 • Undervise og veilede kvinnen og hennes partner utfra deres ressurser og behov
 • Delta i avdelingens daglige drift med praktiske oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider/ hjelpepleier med videreutdanning i barsel- og barnepleie
 • Mestrer norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor stor vekt på personlig egnethet
 • Du er pasientorientert, strukturert og fleksibel
 • Du tar initiativ og viser engasjement i å videreutvikle deg i faget
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og kan trives i et aktivt og til tider travelt miljø
 • Du er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Rullering mellom føden og barsel