• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0653, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5801221
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Barnekoordinator

Offentlig forvaltning

Bydel Gamle Oslo søker barnekoordinator til vikariat. 

Vi har som strategi å yte helhetlige og tilgjengelige tjenester. Innbyggerne skal oppleve at det er lett å etablere kontakt med bydelen uansett hvilken tjeneste de trenger og at bydelen setter sammen tjenester uavhengig av organisering og fagområder.

Bydelen yter tjenester til mange barn og unge med sammensatt tjenestetilbud. Vår fagansvarlige barnekoordinator er for tiden i permisjon og vi søker derfor en vikar for et halvt år. Vi søker deg som har god relasjonell kompetanse, har erfaring fra arbeid med barn og unge, er løsningsorientert og som har evne til å se løsninger i komplekse saker. 

Stillingen som barnekoordinator tilhører team forvaltning som er bydelens koordinerende enhet. I team forvaltning ligger et omfattende forvaltningsansvar av helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Saksområdet omfatter blant annet praktisk bistand og opplæring, bolig med bemanning, omsorgsstønad, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, dagtilbud og avlastning.

Som barnekoordinator i team forvaltning vil du være del av et team som fatter vedtak for bydelens innbyggere i tråd med lovverk, strategi, føringer og økonomiske rammer. 

Bydel Gamle Oslo er samlokalisert i bydelshuset på Tøyen torg. Vi har moderne lokaler som er universelt utformet.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • Bachelor innen helsefag eller andre relevante fagområder
 • Kunnskap om lover, forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere som regulerer forvaltning og tjenester innen fagområdet 
 • Erfaring med veiledning av brukere, pårørende og medarbeidere innen fagområdet 
 • Erfaring med arbeid med individuell plan eller annen koordinering av tjenester 
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Erfaring fra og interesse for tverrfaglig samhandling
 • Endrings- og samarbeidskompetanse

Personlige egenskaper:

Du liker å jobbe i team, dele din kunnskap med dine kolleger, men samtidig er ydmyk for andres kompetanse og er i stand til å nyttiggjøre deg denne.

Du må være trygg på deg selv, da hverdagen kan være tøff der en jobber etter politiske vedtatte rammer, forventninger fra brukere og pårørende, tilsynsmyndigheter og ledelse. Du må kunne jobbe selvstendig, være strukturert og ansvarsbevisst, samtidig fungere i et team med kollegaer som er avhengig av tett samarbeid.
God evne til relasjonsbygging i møtet med brukere, pårørende og kolleger.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø
Lønnsplassering i lønnstrinn 42 (kr 673 500,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ. 
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Fleksibel arbeidstid (Oslo kommunes fleksitidavtale)
Personalhytte 
Treningsavtale med Sats
Tiltredelse etter avtale  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0653, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5801221
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune