Ledig stilling

Stavanger Kommune

Barnekoordinator

Retten til barnekoordinator blir fra høsten 2022 lovfestet for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Stavanger kommune skal ha 4 barnekoordinatorer. Stillingene blir inntil videre lagt til hvert av de 4 helse- og velferdskontorene, organisatoriske endringer må påberegnes .

Vi ser etter deg som har erfaring fra arbeid med barn og ungdom med behov for koordinerte tjenester, og som har et ønske om å gjøre en forskjell for barn og ungdom og deres familier. Veiledning, oppfølging og samordning av tjenestetilbud er blant kjerneoppgavene, og du vil få muligheten til å bidra aktivt i arbeidet med å utvikle denne tjenesten.

Oppgi i søknaden hvilke helse- og velferdskontor du søker stilling ved.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere det samlede tjenestetilbudet til barn og ungdom med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
 • Delta i koordinerende enhet med ansvar for aldersgruppe 0-18 år
 • Være koordinator i enkeltsaker
 • Utarbeidelse av Individuell plan (IP), og opplæringsansvar av plankoordinator
 • Veiledning av familie og barn i deres kontakt med ulike tjenester
 • Bidra til smidig samarbeid mellom involverte instanser 
 • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene, foresatte og barnet
 • Bidra aktivt i utvikling av tjenesten

Kvalifikasjoner:

 

 • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra høgskole/universitet
 • God kjennskap til kommunale helse- og velferdstjenester 
 • Erfaring med koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgrupper
 • Erfaring med å være koordinator for barn og unge er en fordel
 • Kjennskap til aktuelt lovverk
 • Kunnskap om, og erfaring med habilitering- og rehabiliteringsarbeid
 • Kjennskap til DIPS og IP er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som;

 • har stort engasjement for brukergruppen
 • er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • har utpregede relasjonelle ferdigheter
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe selvstendig samtidig som du trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Hjem - Jobb - Hjem
 • Stillingskode og lønn etter relevant utdanning og erfaring753102 Fagkonsulent, 771002 Fagkonsulent m/relevant videreutdanning, 645503 Vernepleier
 • Oppstart etter avtale