• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4865313
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 10.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Barnekoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne-og familietjenesten er en del av oppvekst og kultur sektoren i Rana kommune. Avdelingen består av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, familietjenesten, flyktningetjenesten og foyer.
Fra 1.august ble det en lovfestet rett til barnekoordinator for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Ved Barne-og familietjenesten er det fra dags dato ledig:

 • 100% fast stilling for barnekoordinator

Stillingen vil organisatorisk ligge i barne- og familieavdelingen og under leder for avdelingen.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Ha oversikt over og kunnskap om det totale tjenestetilbudet til barn og unge inkludert pasient- og brukerorganisasjoner
• Koordinerer det totale tjenestetilbudet i samarbeid med familien og tjenestene.
• Tverrfaglig samarbeid med både kommunale og statlige tjenester
• Veiledning av familier og barn i deres kontakt med ulike tjenester inkludert pasient- og brukerorganisasjoner
• Opplæring av koordinatorer i oppvekst og kultur i samarbeid med koordinerende enhet
• Utvikling og kvalitetssikring av individuelle planer
• Bidra med utviklingen av prosedyrer og rutiner

Kvalifikasjonskrav:
• Minimum 3-årig helse og eller sosialfaglig høyskole/universitet
• Kjennskap til lovverket rundt individuell plan og barnekoordinator.
• Kunnskap, evne og erfaring med å lede og gjennomføre større møter som ansvarsgruppemøter og lignende
• Erfaring med tverrfaglig samarbeid med barn og familier
• Erfaring fra koordinatorrollen og arbeid med individuell plan
• Kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet
• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Evne til å jobbe selvstendig og i team
• Gode relasjonelle ferdigheter
• Fleksibel og løsningsorientert
• Faglig engasjert
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Dagtid

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. 

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Leder for barne-og familieavdelingen Anne Skar Gabrielsen, tlf.: 95254468 eller epost: anne.katrine.skar@rana.kommune.no

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 23.11.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4865313
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 10.11.2022