• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0569, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707100
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Barnehagestyrere

Offentlig forvaltning

Vi søker to dyktige og engasjerte styrere til to av våre barnehager i Bydel Grünerløkka.

Styrer har en viktig rolle i å utvikle ansatte og kvalitetssikre det faglige arbeidet i barnehagen. Som styrer vil du få mulighet til å være en del av et lederteam med andre styrere i bydelen.

Bydelens kommunale barnehager er varierende i størrelse, fra 2 til 17 avdelinger.

Barnas hus barnehage er en avdelingsbarnehage med totalt 13 avdelinger samlet i ett bygg.

Akersløkka  barnehage er en avdelingsbarnehage med totalt 4 avdelinger samlet i to bygg som ligger i nærhet til hverandre.

I Barnas hus barnehage vil du være styrer sammen med en annen styrer. 

Styreren i Akersløkka barnehage vil få enkelte oppgaver i en annen barnehage.

I vår bydel har vi delt barnehagene i to områder hvor hvert område ledes av en seksjonssjef.

Du vil også få god støtte fra konsulenter til enkelte administrative oppgavene som ligger i stillingen. Bydelen har stort fokus på kompetanseheving for ledere og vi har jevnlige styremøter hvor vi har fokus på erfaringsdeling og økt samhandling.

Barnehagene i bydel Grünerløkka er pedagogiske knutepunkt med hovedfokus på språk og folkehelse. Vi samarbeider med foresatte for at alle barn skal oppleve en trygg, meningsfull og utviklende hverdag.

Vi har et vikariat  ved Barnas hus barnehage og en fast 100% stilling ved Akersløkka barnehage.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle barnehagen pedagogisk, personalmessig og administrativt, samt bidra til en god kvalitetsutvikling av bydelens samlede barnehagetilbud.
 • Følge opp det pedagogiske arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens innhold og arbeidsmåter
 • Sørge for at alle ansatte deltar i veiledning og kompetanseutvikling, og at alle ansatte medvirker i faglig utviklingsarbeid.
 • Forvalte personal- og budsjett ressurser i henhold til gitte fullmakter
 • Sikre at internkontroll, HMS-arbeid og bruk av kvalitetssystemer er i tråd med overordnede føringer og mål
 • Sikre at det utvikles gode informasjons- og tverrfaglige samhandlingsrutiner både internt, og eksternt
 • Sørge for godt samarbeid med foreldrene og andre aktuelle instanser

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet førskolelærer/barnehagelærer eller har annen relevant universitets- eller høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Du har relevant ledererfaring, helst som barnehagestyrer og er dyktig på å lede og motivere andre
 • Du har god barnehagefaglig kunnskap, og kan vise til resultater i arbeid med å lede utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
 • Det er ønskelig med gjennomført styrerutdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Du har økonomiforståelse
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har mot til å lede
 • Du er positiv, engasjert og vektlegger et godt samarbeid der alle bidrar
 • Du er strukturert og ansvarlig
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner og skape tillit
 • Du har evne til å engasjere og motivere medarbeidere
 • Du er faglig oppdatert, og ønsker å dele kunnskap og reflektere sammen med andre
 • Du har evne til å skape stabilitet og forutsigbarhet
 • Du er opptatt av hva innbyggerne har behov for og er endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Alle våre barnehager ligger sentralt og i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk
 • En unik mulighet til å være med å videreutvikle et sterkt fagmiljø
 • Være en del av en ledergruppe med høy faglig kompetanse
 • Plass i bydelens lederutviklingsprogram
 • Oslo kommune har samarbeidsavtale med BI og OsloMet om Lederutdanning for styrere
 • Veiledning etter behov og ønske
 • 5 planleggingsdager
 • Meget gode og gunstige forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnstrinn 51 (kr 724 200)
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0569, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707100
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune