Barnehagelærere på Røros

Røros kommune

Kort om stillingene

Vi har ledig to vikariater i 100% stilling som barnehagelærer. Stillingene er ledig fra 10.08.2021. Barnehagelærer har medansvar for at barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Barnehagelærer har, sammen med pedagogisk leder, ansvar for å drive avdelingen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. 

Om oss

Røros barnehage er en virksomhet som består av Kvitsanden, Øya og Ysterhagan barnehager. Vi er en engasjert personalgruppe som yter god omsorg og trygghet for hvert enkelt barn og barnegruppe. Barnas lek, vennskap og latter i hverdagen er viktig for oss. Om du er glad i barn og ønsker en jobb hvor ingen dag er lik, så er dette noe for deg!

Kvalifikasjoner
 • utdannet barnehagelærer/førskolelærer 
 • søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert, dersom det ikke finnes andre kvalifiserte søkere til stillingene
 • ønskelig med erfaring fra arbeid i barnehage
 • behersker grunnleggende bruk av ordinære, digitale verktøy  
 • personlig egnethet vil bli veklagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • medansvar for å lede og organisere arbeidet i sin gruppe
 • samarbeide tett med kollegaer for å nå virksomhetens mål
 • prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon
 • medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • foreldresamarbeid
 • faglig utvikling
 • skape gode læringsmiljøer
 • medansvar i arbeidet med tidlig hjelp og innsats, herunder samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
Personlige egenskaper
 • evne til å reflektere over eget arbeid i samspill med andre
 • faglig engasjert og nytenkende
 • strukturert
 • løsningsorientert
 • ansvarsbevist
 • samarbeidsorientert
 • tilpasningsdyktig – evne til fleksibilitet
 • ansvarsbevisst og løsningsorientert
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: snarest

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Inge Aas, telefon 99 69 73 43, epost: inge.aas@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato (maks tre måneder gammel) fremlegges, jf. barnehageloven § 19.

Om søknads- og ansettelsesprosessen

På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft gjøres det fortløpende vurderinger og ansettelser av aktuelle søkere. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist som fornyes ved behov, og der annonsen fjernes når behovet er fylt. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke snarest.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.