Ledig stilling

Bergen kommune

Barnehagelærer, vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Råtun barnehage har ledig vikariat som barnehagelærer.
Råtun barnehage er en avdelingsbarnehage bestående av 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 98 barn, og 23 ansatte. Barnehagen ligger sentralt til i nærheten av Lagunen, og er nærmeste nabo til Fana stadion. Vi har et flott nærmiljø, og har kort vei til fine turområder på Siljustøl og i Hordnesskogen. Barnehagen har eget gymrom og vi har tilgang til å bruke området på Fana stadion.
Barnehagen har blikk for det gode møtet, og gode relasjoner. Samspill, fellesskap, trygghet og anerkjennelse er viktig hos oss. Barna skal få uttrykke seg, medvirke i sin egen hverdag og delta i både planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet.

Vi er på jakt etter deg som er løsningsorientert, samarbeider godt med kollegaer, foresatte og barn, og som er en dedikert og dyktig barnehagelærer. Du er nytenkende, bidrar med ideer og videreutvikling av barnehagen vår. Du er varm, inkluderende og ser det enkelte barn. Du kan jobbe selvstendig, og leder barn og voksne på en god måte.
Bergen kommune har en visjon om at alle barnehager skal være mangfoldige og av høy kvalitet for alle barn. Målet vårt er «livsmestring for det 21. århundre – medvirkende barn i lek og læring». Visjon og mål er formalisert i «Sammen for kvalitet – Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen», som beskriver kommunens støttende strategier og tiltak. Våre verdier er «varme, inkluderende og se barnet».


Ved tilsetting kreves det politiattest etter Barnehageloven § 30. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være en aktiv del av barnehagens pedagogteam
 • Bidra til gjennomføring, planlegging og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet
 • Delta i pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon.
 • Delta i, og observere barns lek for å fremme utvikling og læring.
 • Lede barn og ansatte i aktiviteter og rutinesituasjoner
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid hvor åpen og ærlig kommunikasjon står i fokus.
 • Veilede kollegaer så dere sammen kan skape et godt leke og læringsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Faglig oppdatert, og god IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk jamfør barnehageloven § 28

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en barnehagelærer som:

 • Har høy faglig kompetanse, og bevissthet rundt egen rolle som barnehagelærer.
 • Har evne til refleksjon over egen og felles praksis.
 • Er åpen og ærlig i kommunikasjonen.
 • Er Lojal, fleksibel, pålitelig og engasjert.
 • Er inkluderende, og evne å se det enkelte barn og barnegruppen som helhet.
 • Er en endringsagent som kan bidra til at vår barnehage utvikler seg
 • Er løsningsorientert, selvstendig, og evner å lede barn og voksne på en god måte
 • Har god relasjons kompetanse
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag, i en trygg og god barnehage
 • Samarbeid med dyktige og erfarne medarbeidere
 • Lønn etter avtaleverket
 • God pensjonsordning, og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • En barnehage som er opptatt av å gi medarbeiderne ansvar, tillit og mulighet for å påvirke sin egen hverdag.