• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4144323
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Barnehagelærer søkes til Isebakke barnehage

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Isebakke barnehage har ledig fast stilling som barnehagelærer med snarlig ansettelse. Ved tiltredelsestidspunktet er det de yngste barna du skal jobbe med.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Isebakke barnehage ligger på Sørlifjellet på Isebakke. Inneværende barnehageår gis det tilbud til 38 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er delt i aldersinndelte grupper, 0-3 og 2-6 år. Barnehagen har en personalgruppe med bred kompetanse og erfaring, og flere av våre ansatte har vært hos oss fra vi åpnet i 2009. Barnehagen har i sitt daglige arbeid fokus på å se behovene til hvert enkelt barn, gode relasjoner, styrking av lekekompetanse, vennskap, språk og det å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag, uansett alder eller forutsetninger. Vi jobber aktivt med forebygging av matsvinn og har i inneværende år ekstra fokus på bærekraftig utvikling og medvirkning.

Vi er en lærende organisasjon som blant annet tar imot barnehagelærerstudenter, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, elever fra videregående og språkpraksisplasser.

 Isebakke barnehage er en sertifisert helsefremmende barnehage med stort fokus på å skape en god, sunn og aktiv barndom for våre barn. Grunnlaget for å være helsefremmende bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Alle ansatte i barnehagene i Halden kommune er kurset i Trygghetssirkelen (COS) og arbeider aktivt for å implementere den i samtaler rundt lek og relasjoner i barnehagene. Alle nytilsatte kurses i COS i løpet av første ansettelsesår.

 Vi vektlegger et godt og nært foreldresamarbeid og vi forventer at du er en bidragsyter videre i dette arbeid.

Vi arbeider på tvers av avdelingene som et stort team og støtter hverandre i å finne gode løsninger i hverdagen for barn,foreldre, barnehagen og personalet.

 

Vi tilbyr et engasjert miljø med et godt samarbeid og utnytter hverandres kompetanse til det beste for barna. Å holde

seg faglig oppdatert er viktig for å sikre et godt barnehagetilbud i tråd med samfunnsutviklingen. Flere av barnehagene i Halden kommune er praksisbarnehager for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Østfold og vi har også et godt samarbeid med Halden videregående skole, avdeling for helse og oppvekst.

 

På barnehagenes hjemmeside kan du lese mer utdypende om oss: https://isebakke.barnehage.halden.kommune.no/

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Barnehagelærerens ansvar vil være å sikre progresjon/utvikling av det pedagogiske arbeidet på avdelingen i samarbeid med avdelingens pedagogiske leder og det øvrige personal. Barnehagelæreren vil også ta del i veiledningen og opplæringen av medarbeidere på avdelingen og ta aktiv del i prosjekter og utviklingsarbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

Det kreves fullført høyskoleutdanning som barnehagelærer/førskolelærer.

Relevant erfaring er ønsket, gjerne med de yngste barna.
Videreutdanning i veiledning er ønsket grunnet vårt samarbeid med Høgskolen i Østfold.

 

Vi oppfordrer menn til å søke.

 

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet.

Faglig engasjement og god evne til refleksjon.
Varm, stabil og trygg med en positiv innstilling.

Imøtekommende og serviceinnstilt.

Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Stillingen lønnes som barnehagelærer i henhold til tabellen hovedtariffavtalen.

Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune sin hjemmeside, ledige stillinger og knappen "Søk her".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere       

 

Kontaktpersoner

Jannicke Johansen, styrer Isebakke barnehage, mobil: 488 81 867 jannicke.johansen@halden.kommune.no

 

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4144323
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune