Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Barnehagelærer/ pedagogisk leder- Kragsgate barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om barnehagen
Kragsgate er en liten, hyggelig 2-avdelings barnehage plassert sentralt mellom Universitet og Næringsparken, i Kongsberg. Vi har et utradisjonelt fysisk miljø med god plass i en tidligere direktørbolig. Vi har fulle grupper og fornøyde foreldre. De ansatte er dyktige, stabile og engasjerte. 


Kort om stillingene
Våre to faste pedagoger er i foreldrepermisjon og vi har ledige vikariater  i perioden 01.08.- 31.12.22 :  pedagogisk leder i 100% stilling og barnehagelærer i 100% stilling. 

Vi søker en pedagog som viser humor og glede i hverdagen og er rolig, trygg og klarer å ha overblikket, organisere og ha helhetstankegangen med deg.

 

Vi tilbyr

 •  Å få arbeide i en innholdsrik og faglig spennende barnehage
 • Store muligheter til å utvikle deg selv og din egen lederrolle
 • Arbeidsfellesskap med klar ledelse, godt miljø og erfarne kolleger
 • Gode rutiner og struktur på dagen, samtidig som det er rom for spontanitet
 • Fornøyde brukere, stolte medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Stor grad av frihet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Lønn etter tariff, inkludert lokalt pedledertillegg
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen 
Pedagog-oppgaver ut fra gjeldende stillingsbeskrivelse. 

 

Vi jobber regionalt med prosjektet ALLE MED, og har fokus på relasjoner, leik og anti-mobbearbeid, i tillegg til tilbakemeldingskultur. 

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Det er krav om fullført barnehagelærer-utdanning eller tilsvarende utdanning.

 

Vi søker deg som er:

 • en leken person og er en tydelig pådriver for lekens plass i hverdagen
 • en tydelig og raus leder
 • selvstendig og trygg 
 • fleksibel og positiv i samarbeid med andre
 • en aktiv deltaker i barnehagens ledergruppe
 • selvgående og god på egenrefleksjon
 • bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • god på observasjon og intervensjon

Du har oversikt og struktur på jobben og takler hektiske og uforutsette dager.
Du må være god på skriftlighet, og kunne ta del i å utarbeide, gjennomføre og evaluere planer og tiltak.
Du har generelt god helse og takler løft, samt det å være aktiv ute og inne med barn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

  

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Vi ber deg også oppgi i søknaden om du søker èn eller begge stillingene.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.