Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Barnehagelærer med mangfolds-kompetanse 

Sunde/Kvernevik-barnehagene består av Malthaug, Kløvereng, Sunde, Skredbakka, Sundelia, Kvernevik og Havglimt barnehagene. Barnehagene ligger plassert med nærhet til turområder og sjøen.

Vi er opptatt av å gi et likeverdig barnehagetilbud og har fokus på det psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med vennskap, tilhørighet og inkludering.

Vi arbeider for å gi faglig kompetanseheving i lagene rundt barna og i fellesskap for å sikre at vi gir et inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Sunde/Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.

Vår visjon «I vårt mangfold er du unik», fordrer at vi alle arbeider for å møte barn med åpenhet og ydmykhet ,og at alle ut ifra egne forutsetninger, skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap.
Våre 7 barnehager er organisert som avdelingsbarnehager og det er løsninger med en eller to pedagoger pr avdeling.

Vi søker barnehagelærer med stor motivasjon for å arbeide i en barnehage med mangfold. Vi ønsker deg som har mangfolds-kompetanse og god kompetanse på å arbeide med barn og familier med flerspråklighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle aktiviteter og målrettet språk- og mangfolds-arbeid i samarbeid med pedagogisk leder på avdeling.
 • Utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 •  Medansvar for veiledning av barnehageansatte i forhold til flerspråklighet og flerkulturell kompetanse
 • Bidra til større kulturell bevissthet i barnehagen og være en kulturell brobygger mellom barnehage og familier.
 • Delta i, og observere barns lek for å fremme utvikling og læring.
 • Samarbeide med barn, foreldre, medarbeidere, ledelse og andre involverte parter i barnehagen.
 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og
  pedagogiske innhold
 • Medansvar for å dokumentere og synliggjøre arbeidet på avdelingen sammen med pedagogisk leder på avdeling.
 • Medansvar for å tilrettelegge for arbeid og oppfølging av barn med særlige behov gjennom arbeid i hele laget rundt barnet sammen med pedagogisk leder på avdeling.
 • Bidra i prosjektarbeid, utvikling og kompetanseheving.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor mangfolds-kompetanse og flerkulturell kompetanse
 • Kunne inspirere og veilede medarbeidere til å gjøre en god jobb
 • God evne til å synliggjøre teori i praksis
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.  Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Du har god sosial kompetanse og gode samarbeidsevner
 • Du mestrer å arbeide selvstendig 
 • Du arbeider målrettet og strukturert med oppgaver
 • Du er autoritativ - tydelig og varm 
 • Du har pågangsmot og engasjement
 • Du er tilpasningsdyktig og finner gode løsninger
 • Du er ansvarsbevisst og mestrer å se en helhet i arbeidet
 • Du er robust, pålitelig og har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø
 • Kommunale og interne kurs
 • Veiledning
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale