Ledig stilling

Røros kommune

Barnehagelærer med kunnskap om samisk språk og kultur

Kort om stillingen

Ledig 40% vikariat som barnehagelærer ved samisk barnehageavdeling Svaale i Luvlege maanagierte, Ysterhagan barnehage. Stilllingen er ledig fra 15.08.2022- 14.08.20223

 

Om oss

Her i Svaale har du en unik mulighet til å delta i bevaringen og utviklingen av det sørsamiske språket. Du vil kunne ta i bruk din kunnskap om samisk kultur, og arbeide med dette sammen med barna og i samarbeid med det øvrige personalet. Du vil oppleve gleden ved at barna tar til seg lærdom gjennom aktivitetene dere arbeider med, og at dette skaper en økt forståelse for den samiske kulturen. Ingen dager er like og hver dag byr på en blanding av spennende, utfordrende og gode opplevelser sammen med barna.

Som del av en større barnehage vil du også oppleve interessen for den samiske kulturen fra andre barn og fra øvrige ansatte. Arbeidet som utføres på Svaale og aktivitetene hele barnehagen deltar på bidrar til kompetanseheving og økt forståelse for kulturen ut over egen avdeling. Du vil være en del av personalet som sammen utvikler en pedagogikk med et eget innhold. Du vil også delta i planlegging og gjennomføring av dette. Det vil være naturlig at flere aktiviteter foregår utendørs og i låavtege, som er en flott arena for språk- og kulturformidling.

Kvalifikasjoner
 • god kunnskap om sørsamisk språk og kultur
 • Barnehagelærerutdanning er ønskelig
 • Annen kompetanse vil bli tatt i betraktning
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • grunnleggende IT-kunnskaper
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • arbeid med barn i alderen ett til fem år ved samisk avdeling Svaale
 • planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg, ute som inne, hvor de samiske årstider danner grunnstammen
 • prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon
 • samarbeide tett med kollegaer for å nå virksomhetens mål
 • bruke kunnskapen om samisk språk og kultur gjennom barnehagedagen
 • bidra og delta i personalsamarbeid og i kompetanseheving som foregår i barnehagen
 • aktiviteter utendørs vil være en del vesentlig av arbeidet 
 • Plassering av arbeidsdager vil bli fastsatt etter barnehagens behov, 2 faste dager pr. uke.
Personlige egenskaper
 • god kunnskap og ønske om å formidle samisk språk og kultur
 • forståelse for at leken er barnas viktigste læringsarena og bruke dette, ute som inne.
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • fleksibel og løsningsorientert
 • evne til å reflektere over eget arbeid i samslåill med andre
 • aktivt arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø i gruppa og i barnehagen
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist: 28.06.2022

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrer/avdelingsleder Sigrid Frostvoll, tlf. 48 28 26 49, sigrid.frostvoll@roros.kommune.no.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. barnehageloven § 30.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Vivian Solbakken, vivian.solbakken@roros.kommune.no 

 

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.