• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  16.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5251, SØREIDGREND
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4794348
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 01.10.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Barnehagelærer, fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker barnehagelærer i 100% fast stilling

Nordeide barnehage ble etablert i 1973 og er bydelens eldste barnehage. I 2020 flyttet vi inn i  nye og fine lokaler med universell utforming. Vi ligger sentralt på Søreide midt mellom Søreide skole og Søreide kirke. Vi disponerer egen buss så vi kommer oss enkelt på tur ut av barnehagen.

Bergen Kommune sin visjon er En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn.

Våre verdier er «varme, inkluderende og se barnet».

Vi har fokus på tilknytning og nære relasjoner, noe foreldre scorer oss høyt på i brukerundersøkelser. Vi har barns beste i fokus i alt vi gjør.

Alle er likeverdige, skal oppleve glede, anerkjennelse og å være en naturlig del av fellesskapet. Vi er opptatt av å møte barna der de er og la de medvirke.

Vi er opptatt av å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø med delingskultur. 

Vårt motto er: "Vi vil hverandre vel og vi gjør hverandre gode!"

Vi er på jakt etter deg som er løsningsorientert, samarbeider godt med kollegaer, foresatte og barn. Du er nytenkende, bidrar med ideer og videreutvikling av barnehagen i vår lærende organisasjon.

Du er varm, inkluderende og ser det enkelte barn da du brenner for denne jobben.

Du kan jobbe selvstendig, og evner å lede barn og voksne på en god måte.

Ved ansettelse kreves det politiattest jamfør barnehageloven  § 30.

Tiltredelse 01.12.22

Arbeidsoppgaver:

 • Gi omsorg og bidra til å sikre et trygt og godt lekemiljø
 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet på avdelingen i samarbeid med pedagogisk leder
 • Medansvar for utforming, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av planer for enkeltbarn og barnegruppen som helhet, i tett samarbeid med pedagogisk leder
 • Medansvar for veiledning og oppfølging av medarbeidere
 • Medansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte i samarbeid med de andre på avdelingen
 • Medansvar for gjennomføring av foreldresamtaler og foreldremøter i samarbeid med pedagogisk leder
 • Medansvar for utvikling av det faglige miljøet på avdeling og i barnehagen som helhet
 • Medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø med delingskultur
 • Være en aktiv deltaker i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere barnehagens prosjekter, utviklingsarbeid m.m. 
 • Stedfortreder ved pedagogisk leders fravær

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning i henhold til §25
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, i henhold til barnehageloven §28
 • Gode digitale ferdigheter
 • Faglig oppdatert
Personlige egenskaper:

 • Hjertevarm og inkluderende voksen med barnet i fokus
 • Tydelig og god rollemodell for barn, foreldre og kollegaer
 • Høy faglig kompetanse, refleksjonsevne og stort engasjement
 • Bevissthet rundt egen rolle og felles praksis
 • Åpen og ærlig i kommunikasjonen og evne til å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel, positiv, løsningsorientert og evne til stressmestring
 • Det legges vekt på personlig egnethet og helsemessig skikkethet

Vi tilbyr:

 • Som IA -bedrift tilbyr Bergen kommune en inkluderende arbeidsplass
 • Ordnede lønns- og pensjonsforhold gjennom KS-tariff
 • En spennende hverdag, i en trygg og godt etablert barnehage
 • Høy foreldretilfredshet
 • Et godt faglig miljø
 • En barnehage som er opptatt av å gi medarbeiderne ansvar, tillit og mulighet for å påvirke sin egen hverdag.
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  16.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5251, SØREIDGREND
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4794348
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 01.10.2022